לחם חוק

איילון נתבעת לשלם 435 אלף שקל לחברת טל הל יסכה בעקבות נזקים שנגרמו בהתהפכות משאיות להובלת עופות

16 בנובמבר 2023

לדברי התובעת, בגין שני האירועים הללו, נגרמו נזקים רבים לעופות, לכלובים ולמגירות שהובלו על ידי המשאית. תגובת איילון: התובעת הגישה תביעה בגין שני אירועים שונים כאשר רק אחד מהם דווח לאיילון קודם להגשת התביעה. באשר לאירוע שהובא לידיעתנו, איילון מינתה שמאי מטעמה, שביקש מהמבוטחים מסמכים על מנת לקדם בדיקת חבות. אולם גם כעבור שנתיים, לא נמסרו המסמכים הנדרשים לבחינת החבות

לחם חוק

שטיבל תובעת מהמבטחת 37 מיליון שקל עקב נזק כבד שנגרם לחיטה המאוחסנת בסילואים

20 בספטמבר 2023

נטען כי מגדל ביטחה את שטיבל, שבבעלותה חמש טחנות קמח ברחבי הארץ, בפוליסת ביטוח “לעסק המסחרי”. התביעה היא עקב נזק גדול שנגרם לממגורות לאחסון החיטה שבאסמי רות במפרץ חיפה בעקבות חדירת מים תת קרקעית אל הסילואים לאחר שהתבקעו. לשיטת הנתבעת, חלה באופן טבעי הרעה הדרגתית, פחת ובלאי באיטום

לחם חוק

המפעיל של מסעדת פיש אנד צ’יפס בירושלים תובע כמיליון שקל מהמבטחת בעקבות נזקי שריפה

14 בספטמבר 2023

מנורה מבטחים נתבעת בגין אי תשלום תגמולי ביטוח לאחר שטענה כי על פי תנאי הפוליסה גורם האירוע לא מאפשר תשלום. התובע: מנורה החליטה לייצר סיבות שישמשו אותה כאמתלות לאי תשלום תגמולי הביטוח

לחם חוק

איילון נתבעת לשלם את מלוא תגמולי הביטוח בסך 6.8 מיליון שקל בגין נזקים במפעל עופות

14 ביוני 2023

עד כה, טוענים בחברת “טרי וחלק 2”, שולמו סכומים שאינם משקפים בצורה כלשהי את נזקיה העומדים על סך של 1.3 מיליון שקל בגין האירוע הראשון ועל סך של 8.3 מיליון שקל בגין האירוע השני * מאיילון נמסר כי תגמולי הביטוח שולמו במלואם

לחם חוק

החברה שהפעילה את מסעדת אווזי בחולון תובעת 5.4 מיליון שקל מחברת הביטוח בעקבות נזקי שריפה

18 במאי 2023

התביעה הוגשה על ידי הנאמנת של החברה, בטענה כי חברת שומרה ביטחה את התובעת בפוליסה “בונוס לעסק” ודחתה את חבותה כלפיה מכוח הפוליסה. עוד טוענת התובעת, כי התנהלותה של שומרה הובילה לקריסת בית העסק

לחם חוק

גג המפעל קרס, מי עדן וכלל ביטוח תובעות 58 מיליון שקל מקבלנים ומבטחות

2 במרץ 2023

מי עדן בוטחה על ידי כלל ביטוח בפוליסה משולבת לביטוח אש מורחב ואובדן תוצאתי וחברת הביטוח תובעת תובעת להשיב לה את תגמולי הביטוח ששילמה בסך 24 מיליון שקל. מי עדן תובעת פיצוי בסך 33 מיליון שקל בגין נזקים והפסדים