תמונת אילוסטרציה
לחם חוק

לומבליקו תובעת את תנובה בטענה להפרה צינית של הסכמים למתן שירותי קידום מכירות

23 בנובמבר 2017

לדברי לומבליקו, לפני כארבעה חודשים, ללא כל הודעה מוקדמת, במקביל לחילופי גברי בתנובה, היא נדהמה לקבל מסמנכ”ל המכירות החדש של תנובה שיחת טלפון קצרה, במסגרתה הודיע לה ללא כל נימוק או הסבר על סיום תקופת ההתקשרות ביניהם בהקשר לשירותים שסיפקה התובעת

סניף ארומה בהיכל מנורה
חדשות

ארומה תובעת מהיכלי ספורט תל אביב להאריך את תקופת השכירות שלה

17 באוגוסט 2017

לטענת ארומה, חברת היכלי הספורט מתכחשת לזכותה למימוש האופציה להארכת תקופת השכירות בעשר שנים נוספות, בניגוד להסכם השכירות ובחוסר תום לב. תגובת היכלי ספורט: הטענות נשוא פנייה זו חסרות כל בסיס. הנושא כבר נדון בבית המשפט ולאחר דיון שהתקיים בעניין, נדחתה בקשת העותרים לצו מניעה

חדשות

תביעה בסך 5.13 מיליון שקל נגד משפחת פדרמן וקפה לנדוור בטענה להפרת תנאים של עסקת מכירה

27 ביוני 2017

בתביעה נאמר, כי קפה לנדוור התחייבה לרכוש את מלוא הפעילות של התובע, עסק לממכר קפה ומכונות קפה למשרדים, לרבות המלאי והציוד, בהתאם לשוויים, וכי בראשית ינואר 2016 עברה החזקה בפעילותו, בלקוחותיו ובכל המלאי הציוד לידיה של לנדוור. בפועל, לדברי התובע, החליטה לנדוור, בניגוד להוראות ההסכם, להכיר במלאי וציוד בשווי חלקי בלבד, ובחלוף עשרה חודשים הודיעה לו על הפסקת עבודתו

חדשות

רפי סדן, מייסד רשת שר המשקאות, טוען כי בניו גזלו ממנו את העסק שהקים

22 ביוני 2017

לדבריו, בניו שימשו כשלוחיו ונאמניו בעסק והוא נתן בהם את מבטחו, וכי למעשה “מלאכת” הגזל של העסק לא הייתה קשה מדי עבור בניו, שכן העסק ונכסים נוספים הופקדו על ידו בידיהם בנאמנות, וזאת למשמרת עד אשר יסדיר את ענייניו האישיים, שמנעו ממנו מלרשום את העסק על שמו. לטענת הנתבעים, לא היה כל סיכום בינם לבין אביהם לפיו הם ישמשו כנאמנים וכי הם הגיעו לידי הסדר עם אביהם, לבקשתו, לפיו תמורת סכום של 300 אלף שקל אותו יקבל מהחברה, הוא יתנתק ממנה כליל

חדשות

פרי הגליל מבקשת לבטל שומת ארנונה שהוטלה עליה רטרואקטיבית על ידי המועצה המקומית חצור הגלילית

24 באפריל 2017

לדברי העותרת, שטח הקרקע בגינה שחויב בתשלום הוגדל בכ-8,000 מ”ר נוספים, בין היתר עבור שטחים אשר סווגו כ”חניונים”, בעוד בפועל אין בשטח המפעל חניונים, וכי מחוץ לשטחו (בשטח ציבורי) נמצאים חניונים שאינם חלק מהשטח שבחזקתה. המועצה המקומית חצור הגלילית: החיוב שנשלח לפרי הגליל נשלח בהתאם לדין