אלכוהול

קבוצת בראון-פורמן, הבעלים של וודקה Finlandia, מבקשת צו מניעה וסעד כספי נגד 16 יבואני מוצרים אלכוהוליים

24 בנובמבר 2022

לטענת התובעת, היא פנתה לאותם הנתבעים ודרשה כי יחדלו מלייבא ולשווק את המשקאות המזויפים, ימשכו אותם מהשוק, ישמידו את המלאי המצוי ברשותם וימסרו את פרטי המקור ממנו רכשו אותם ואת פרטי הגורמים שתיווכו בעסקאות הללו. אולם חלקם התעלמו מפניותיה וחלקם האחר סירבו לשתף פעולה

לחם חוק

רשת רמי לוי מגישה תביעות נוספות להשבת עלויות פינוי אשפה נגד עיריית קריית שמונה ומועצת פרדס חנה-כרכור

10 בנובמבר 2022

בנוסף הגישה רשת חנויות רמי לוי עתירה מנהלית כנגד עיריית עכו למתן צו המורה לה לפנות בעצמה ועל חשבונה את האשפה מהמרכול שלה בעיר. ברשת המזון טוענים, כי כי הרשויות המקומיות מנועות מלהשית את חובת פינוי האשפה על רמי לוי כל עוד לא קבעו בחוק העזר קריטריונים ברורים להגדרת כמות “אשפה חריגה”

לחם חוק

רשתות רמי לוי ויינות ביתן תובעות שיפוי מעיריות אשדוד ויבנה בגין עלויות פינוי האשפה מסניפיהן באותן הערים

20 באוקטובר 2022

לדברי התובעות, חובה על הרשויות המקומיות לספק שירותי פינוי אשפה כחלק מכלל השירותים שאמורים להיות מוענקים למחזיקי הנכסים בתחומיהן, תמורת תשלומי הארנונה. מעיריית יבנה נמסר כי מדובר בתביעה ממוחזרת חסרת בסיס וכי תביעה זהה לזו הוגשה לפני כארבע שנים ונדחתה על ידי בית משפט

לחם חוק

ויקטורי תובעת 20 מיליון שקל מרבוע כחול נדל”ן בטענה להפרת הסכם השכירות בסניף שהפעילה בתחנה המרכזית בת”א

6 באוקטובר 2022

לטענת ויקטורי, במהלך השנים הוזנח הקניון בו מצוי המושכר והוא חדל בהדרגה מלתפקד והפך למוקד משיכה לעבריינים ונרקומנים. נטען כי הנתבעת הפרה את חיובה להעמיד לרשות השוכרת נכס הראוי לשימוש. תגובת רבוע כחול נדל”ן: טענות ויקטורי אינן אלא ניסיון סרק להתחמק מהתמודדות עם התביעה המגובשת שהגישה רבוע כחול נדל”ן לפינוי סניפי ויקטורי מנכסיה

לחם חוק

יצרנית פינלנדיה תובעת 2.6 מיליון שקל מרשת אושר-עד ומיבואנית המשקאות רותם מיטרו בטענה לשיווק משקה מזויף

15 בספטמבר 2022

התובעת אומרת כי התריעה בפני אושר-עד על שיווק הוודקה המזויפת שלה, אך זו ממשיכה למכור אותה ומסרבת למסור לתובעת את המלאי שנותר בידיה. בתביעה דומה בנושא וודקה גריי-גוס שפורסמה ב-E-food – המוזכרת בתביעה זו – הציגו הנתבעות אישורים מטעם מכון היין כי הוודקה שייבאו אינה מזויפת וטענו שמדובר בניסיון לחסום יבוא מקביל

לחם חוק

ס.משלב העוסקת בתרכיזים ומיצים עתרה לביטול החלטת הרשות להשקעות להחזיר מענק בסך 2.15 מיליון שקל

25 באוגוסט 2022

המענק התקבל במסגרת כתב האישור לשם שדרוג מפעלה של החברה ביישוב אבו סנאן. הנימוק לביטול המענק – אי עמידה ביעדי התוכנית, כפי שאושרה על ידי מרכז ההשקעות. העותרים טוענים כי ההחלטה עלולה למוטט את החברה ולהובילה לפשיטת רגל

לחם חוק

חברת שיר-בן קייטרינג מבקשת להקפיא הליכי מכרז של עיריית באר שבע לאספקת ארוחות חמות למוסדות חינוך מיוחד בעיר

21 ביולי 2022

לטענת החברה, אחד מתנאי הסף שנכללו במכרז האמור לשירותי הסעדה, הדורש ניסיון בהגשת 800 מנות לחינוך המיוחד דווקא, הוא תנאי פסול המציב מכשול לא ענייני בפני מציעים פוטנציאליים

לחם חוק

חצי חינם נתבעת בטענה להפרת זכויות בכך שהשתמשה בצילומי התובע ללא רשותו ובלי לתת לו קרדיט

14 ביולי 2022

התובע מציין כי מאמציו להגיע להסדר עם חצי חינם מחוץ לכותלי בית המשפט נפלו על אוזן ערלה ומכאן תביעתו זו לחיובה לפצותו לא הוכחת נזק בגין הפרת זכויותיו בצילומים המקוריים, ולחייבה להסיר לאלתר את כל הצילומים המפרים מהפלטפורמות השונות

לחם חוק

חברת ההסעדה לימונדה תובעת 850 אלף שקל מאקסלנס בטענה לאי עמידה בכמות מינימום של סועדים מבין עובדיה

30 ביוני 2022

נטען כי ב-2016 נכרת בין הצדדים הסכם למתן שירותים במסגרתו התחייבה הנתבעת לכמות מינימום של 100 מנות ביום (לכל יום עבודה) והתחייבה לשלם לתובעת פיצוי אם היא לא תעמוד בכמות המינימום, אולם היא הפרה את התחייבותה במהלך התקופה החל ממרץ 2020 ועד לראשית מרץ שנה זו * תגובת אקסלנס: במסגרת שיפור תנאי העסקה של עובדי אקסלנס, החליטה הקבוצה לעבור ולפעול באמצעות תן ביס. הקבוצה נתנה הודעה לבית האוכל על סיום ההתקשרות. הופתענו לקבל את התביעה

לחם חוק

ברגר קינג נתבעת לשלם לתדהר השקעות 800 אלף שקל בטענה להפרת הסכם שכירות

12 במאי 2022

בתביעה נטען, כי ברגר קינג ישראל נטשה את המושכר לפני תום תקופת השכירות המוארכת, ובכך הפרה בין היתר את החיוב לשלם את דמי השכירות ודמי הניהול ואת תשלומי הארנונה במלואם ואף הפרה את החיוב להמציא אישורי ביטוח בהתאם להסכם השכירות. המדובר בנטישה במהלך משבר הקורונה