איכות סביבה

Sodexo הציבה כיעד להפחית 50% מפסולת המזון עד 2025 על ידי פרויקט waste-watch

21 במרץ 2024

השבוע לצמצום בזבוז מזון (הצמבו”ז) חל החודש בישראל. כ-20% מצריכת המזון בישראל נעשית במסגרת הסעדה מוסדית – קבוצת Sodexo הבינלאומית השיקה בשנה האחרונה את waste-watch: טכנולוגיה המאפשרת דיווח וניטור פסולת מזון טרם השלכתו לפח המובילה לזיהוי הזדמנויות לייעול והפחתת פסולת מזון