מזון ומשפט / עו"ד ג'ון גבע

משחטת העופות סיפקה לתובעות מוצר מוגמר ולא חומר גלם ולכן התובעות לא זכו בתגמולי ביטוח

3 בדצמבר 2020

נטו ועוף הארץ מהדרין תבעו את המבטחת לתשלום תגמולים עקב נזקים שנגרמו להן כתוצאה משריפה שפרצה במשחטה. בית המשפט פירש את המונח “מוצר מוגמר” דווקא לטובת חברת הביטוח

יין

בעקבות נזקי הצפה ביקב אמפורה הגישה מגדל תביעת שיבוב נגד רשות הניקוז והמועצה האזורית חוף כרמל

12 בנובמבר 2020

מתחם היקב הוצף על כל אגפיו, מים חדרו לאולם הייצור וזרמו אל מרתף היין התת קרקעי תוך גרימת נזקים למלאי, למכונות בקבוק המשמשות למילוי אוטומטי של יין לבקבוקים ולמרכז המבקרים והמתחם התפעולי. מיקב אמפורה נמסר כי בעלי היקב שיקמו את היקב בעקבות הנזקים הרבים והוא חזר לייצור מלא של יין

לחם חוק

מנורה נתבעת לשלם לאחים חמאוי תגמולים בעקבות השמדת ירקות קפואים שהתקלקלו

12 באוגוסט 2020

לטענת התובעת, מנורה חבה בתשלום מלוא הנזקים, ההוצאות וההפסדים כמי שביטחה אותה בשתי פוליסות תקפות. לדברי התובעת, טענתה של מנורה בדבר הפרה של דרישות המיגון שגויה ובוודאי אינה מהווה עילה לדחיית הכיסוי הביטוחי

לחם חוק

טחינת הנסיך תובעת 18.4 מיליון שקל ממגדל עקב הנזק שנגרם לה מגילוי חיידקי סלמונלה בטחינה

4 ביולי 2019

מגדל ביטחה את המפעל והפעילות בו לפי מפרט ביטוחים מיוחד המבטיח כיסוי למגוון רחב של אירועים וסיכונים וכל אחת מהפוליסות המצורפות לכתב התביעה מכסה את הנזקים המתוארים בו, ובכלל זה ביטוח אש מורחב הכולל בין השאר כיסוי ל”כל הסיכונים” לרבות מקרה של קלקול סחורה או זיהום מוצרים שיוצרו במפעל, ביטוח חבות המוצר ועוד