מנהל ההסדר של יקבי עמק האלה מבקש לאפשר הזדמנות למצות את המאמצים להגעה לפתרון, לנוכח מצב החירום

עו"ד אילן שביט סבור, במסגרת דוח ראשוני שהגיש לבית המשפט, כי לנוכח עדכון תוכנית ההפעלה לנסיבות של היום, תוך הצגת מקורות הפעלה עד לסוף החודש, יש לנסות להביא לתוצאה מיטבית שתשרת את מיצוי הפוטנציאל העסקי של החברות ותשמור על האינטרסים של הנושים. בדוח מצוין כי מספר גורמים הביעו התעניינות ונתקיימו מגעים, אולם נכון להיום טרם הוצגה כל התקשרות קונקרטית

יקב עמק האלה. צילום מאתר היקב

עו”ד אילן שביט, מנהל ההסדר של חברות יקבי עמק האלה (עדולם) וכרמים – החזקות וניהול (עדולם) מקיבוץ נתיב הל”ה, לבקשתן ניתן צו עיכוב הליכים לפני כשבועיים וחצי, הגיש דוח ראשוני לבית המשפט המחוזי בירושלים.

לדבריו, נכון למועד זה וברקע מצב החירום המיוחד לנוכח המלחמה והחל מאירועי הדמים ב-7 באוקטובר השנה, קיימת בחברות הללו ביתר שאת מצוקה תזרימית שהייתה נכונה עוד קודם למצב החירום, כאשר המשך קיומן כעסק חי כרוך ותלוי למעשה בכניסתו של רוכש / משקיע, ובמספר משאים ומתנים אשר עודם מתנהלים בעת הזו. כך דיווחנו לראשונה ב-E-food ב-21 בספטמבר וב-12 באוקטובר השנה.

עו”ד שביט סבור, כי לנוכח עדכון תוכנית ההפעלה לנסיבות היום, תוך הצגת מקורות הפעלה עד לסוף החודש, נראה כי על מנת לנסות להביא לתוצאה מיטבית שתשרת את מיצוי הפוטנציאל העסקי של החברות ותשמור על האינטרסים של הנושים, ניתן לאפשר לחברות הזדמנות למצות את המאמצים והפעולות למשא ומתן. זאת, לצורך רכישה ו/או השקעה ולמשך תקופת עיכוב ההליכים האמורה בלבד ולא יאוחר מסוף החודש.

בדוח מצוין כי מספר גורמים הביעו התעניינות בפעילות החברות ונתקיימו מגעים שונים מולם, אולם נכון להיום טרם הוצגה כל הצעה או התקשרות קונקרטית. עוד צוין בדוח, כי מצבת החובות שלמעשה ברובה אינה שנויה במחלוקת היא בהיקף של כ-2.5 מיליון שקל.

לדברי מנהל ההסדר, אם לא תתגבש ותוצג בפניו ובפני בית המשפט הצעה הולמת ועל יסוד הזרמת כספים לחברות והסדרת התחייבויותיהן עוד קודם למועד זה, הרי אין צפי בהעדר אמצעים כי החברות תעמודנה בהוראות החוק באשר לתנאים לעיכוב הליכים. כפועל יוצא מכך, אליבא מנהל ההסדר, בנסיבות אלה יהא על בית המשפט להורות על הפסקת עיכוב ההליכים ומעבר להליכי חדלות פירעון.

כרמים היא חברה שעיסוקה בעיבוד כרמים לענבי יין ולשמן זית ואספקת ענבי יין ליקבי העמק או ליקבים נוספים, ואילו יקבי העמק עוסקת בייצור ומכירה של יין ושמן זית. על פי החברות, היקף ההשקעה בפעילות מתחילת שנת 2000 ועד היום מוערך בכ-14 מיליון דולר, כאשר במועד זה טרם עברו החברות לפסי רווחיות. בשתי החברות מועסקים כ-15 עובדים.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*