לאחר שנתבעה על ידי ויקטורי, רבוע כחול נדל”ן טוענת שרשת המזון הפרה הסכם שכירות בסניף בתחנה המרכזית בת”א

הרבוע הכחול טוענת כי ויקטורי נטשה באופן חד צדדי את המושכר כ-3.5 שנים לפני תום תקופת השכירות, והפסיקה לשלם את התשלומים המוטלים עליה על פי ההסכם. באוקטובר אשתקד הגישה ויקטורי תביעה על סך כ-20 מיליון שקל כנגד רבוע כחול נדל"ן בטענה שזו הסבה לה נזקים, הפסדים ומניעת רווחים כפועל יוצא מניהול כושל של המתחם

מתחם התחנה המרכזית בתל אביב. צילום: שאולה הייטנר, ויקימדיה

הרבוע הכחול נדל”ן הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה שכנגד על סך כ-15 מיליון שקל כנגד רשת המרכולים ויקטורי. הצדדים התקשרו ביניהם בשנת 2015 בהסכם לשכירת חנות בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב לתקופה של עשר שנים לשם הפעלת סניף של ויקטורי במקום.

הרבוע הכחול טוענת כי ויקטורי נטשה באופן חד צדדי את המושכר כ-3.5 שנים לפני תום תקופת השכירות, תוך שהיא מפסיקה באופן חד צדדי לשלם את התשלומים המוטלים עליה על פי הסכם השכירות עוד קודם לנטישת המושכר.

בנוסף, לטענתה ויקטורי הותירה במושכר נזקים חמורים בהיקף של מאות אלפי שקלים שאותם היא נדרשת להוציא כדי להכשיר את המושכר. אשר על כן הגישה עתה רבוע כחול נדל”ן תביעה שכנגד על סך כ-15 מיליון שקל נגד ויקטורי וכן בקשה לסעד הצהרתי לפיו ויקטורי תחויב לשאת בכל עלויות והוצאות נוספות שתדרש רבוע כחול נדל”ן לשלם עקב התנהלותה.

קודם לכן, בראשית חודש אוקטובר אשתקד הגישה ויקטורי תביעה על סך כ-20 מיליון שקל כנגד רבוע כחול נדל”ן מקבוצת אלון הרבוע הכחול. ויקטורי מאשימה את הרבוע כחול נדל”ן בכך שהסבה לה נזקים, הפסדים ומניעת רווחים כפועל יוצא ממחדליה ובאחריותה.

זאת מאחר שהפרה את חיובה החוקי היסודי, שהוא  עקרון יסוד בדיני שכירות, לדאוג כמשכירה להעמיד לרשותה נכס הראוי לשימוש בו למטרת השכירות. לטענת ויקטורי בשל ניהול כושל ביותר של המתחם חדל הקניון בהדרגה מלתפקד והחל להינטש על ידי שוכרי החנויות בו, וכתוצאה מכך נפגע קשות עסקה ונפגעה יכולתה להפעילו, ועל כן הודיעה לרבוע כחול נדל”ן על ביטול הסכם השכירות נוכח הפרתו היסודית על ידה.

רבוע כחול נדל”ן הגישה בד בבד עם הגשת תביעתה הנגדית כנגד ויקטורי, גם הודעה לצד שלישי כנגד החברה לניהול התחנה המרכזית החדשה בת”א, וזאת בגובה סכום תביעתה של ויקטורי כנגדה.

בית המשפט מתבקש לחייב את חברת התמח”ת (חברת התחנה המרכזית החדשה) לשלם לרבוע כחול נדל”ן כל סכום שבו היא תחויב לשלם לויקטורי בקשר לתביעתה כנגדה, ככל ותחויב.

תגובת ויקטורי לא התקבלה עד כה.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*