כונסי הנכסים הזמניים והנאמנים של חברת מעדני מיקי הודיעו על הפרת הסכם המכר על ידי רוכשת הפעילות – סלטי שמיר

לדברי עורכי הדין המייצגים את סלטי מיקי, בימים אלה ממש התחוור להם כי מצבה של סלטי שמיר הורע משמעותית, וכי היא הקפיאה את פעילותה היצרנית בהיעדר מקורות כספיים למימון לשם המשך פעילותה השוטפת

המשאיות של מעדני מיקי, צילום: יח"צ
המשאיות של מעדני מיקי, צילום: יח"צ

כונסי הנכסים הזמניים והנאמנים של חברת מעדני מיקי תעשיות מזון דגים וסלטים (1992) הודיעו לבית המשפט המחוזי בירושלים על הפרת הסכם המכר של פעילות מעדני מיקי על ידי הרוכשת חברת סלטי שמיר (2006).

לדברי עוה”ד אלון קזיוף וארז חבר, בימים אלה ממש התחוור להם כי מצבה של סלטי שמיר הורע משמעותית, וכי היא הקפיאה את פעילותה היצרנית בהיעדר מקורות כספיים למימון לשם המשך פעילותה השוטפת.

למיטב ידיעתם, עו”ד אמסטר, מנהל ההסדר שמונה לסלטי שמיר, פועל בדחיפות לאיתור משקיע בחברה, ובמקביל ובכפוף לכך לגיבוש הסדר נושים, וכל זאת מתוך כוונה ורצון שאיתור המשקיע וגיבוש ההסדר ייעשו בפרק זמן קצר ביותר שבין שבוע לשבועיים.

בפנייתם לבית המשפט מציינים עוה”ד קזיוף וחבר, כי במסגרת ההסכם מכוחו נמכר למעדני מיקי חלק מנכסי ופעילות מעדני מיקי, הוסכם בין היתר כי הממכר שיועבר לסלטי שמיר יכלול בכל הקשור לפעילות מכירת ושיווק הסלטים המוכנים את כל פעילות מעדני מיקי, למעט רכושה הקבוע במפעל בראשון לציון. בכל הקשור לפעילות יצור מכירה ושיווק מוצרי דגים, את כל הפעילות לרבות הרכוש הקבוע במפעל בבית שמש. בנוסף, רשימת המפיצים של מעדני מיקי וזכויותיה מכוח ההסכמים שבינה לבין אותם מפיצים. בנוסף, קניינה הרוחני של מעדני מיקי וסימני המסחר לרבות המותג והשם המסחרי “מעדני מיקי” והמוניטין שלה.

בתמורה לממכר התחייבה סלטי שמיר לשלם 6 מיליון שקלים ב-48 תשלומים חודשיים עוקבים ורציפים.

עתה טוענים עוה”ד קזיוף וחבר כי חוללו שלוש המחאות בסך כולל של כ-210 אלף שקלים, כאשר שתי המחאות מתוך השלוש הן בגין החוב מושא התשלום, שנדחה לבקשת סלטי שמיר נוכח מצוקתה התזרימית הזמנית.

בפועל, נאמר בפנייה לבית המשפט, שילמה סלטי שמיר סך כולל של  1.2 מיליון שקלים מתוך תמורת המכר, כשהיתרה אותה עליה לשלם מסתכמת בסך של 4.83 מיליון שקלים.

לדברי עוה”ד קזיוף וחבר, מצבה של סלטי שמיר מזכה אותם לאלתר בחילוט הערבות הבנקאית בסך 600 אלף שקלים שניתנה לטובתם להבטחת התחייבויותיה בהסכם המכר. כמו גם למימוש השעבוד הספציפי שיצרה סלטי שמיר לטובתם (מוגבל לסך של 3 מיליון שקלים) על הציוד והמכונות שבמפעל הדגים, בבית שמש, וכי והם שומרים על מלוא זכויותיהם וטענותיהם.

תגובת סלטי שמיר לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*