“תנופה לעובד” דורש להיות נציג העובדים ב-AM:PM

רשת AM:PM. צילום: יעקב, ויקימדיה

ארגון עובדים תנופה לעובד הגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בל אביב הדוחה את בקשתו להצהיר כי הוא הארגון היציג בקרב עובדי רשת המרכולים איי אם פי אם (AM:PM) שבבעלות חברת דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים.

לדברי הארגון, הכרזת היציגות וטפסי ההצטרפות ורשימות העובדים נמסרו לידי דור אלון בתחילת חודש מאי אשתקד, ומאז סירבה דור אלון להכיר בבחירת העובדים להתאגד בכל פעם בתירוצים שונים. יתירה מכך מנהלים מטעם דור אלון פנו אל העובדים והורו להם באופן חד וברור שלא לקחת חלק בהתארגנות העובדים ולא לחתום על טפסי הצטרפות.

בעקבות כך הוגשה בקשה למתן צו שימנע פגיעה בהתארגנות הראשונית ולהכרה ביציגותה של תנופה לעובד. ואולם בית הדין קבע כי תנופה אינו יציג בקרב עובדי AM:PM, התייחס לתנופה כאילו אינו ארגון דמוקרטי, קבע כי הוא אינו ארגון קבע משום שמדובר בארגון בראשית דרכו, וכי בתנופה לא התנהלו תהליכים דמוקרטיים.

ארגון תנופה טוען בערעורו, כי בפסק הדין נפלו פגמים היורדים לשורש העניין וטעויות משפטיות מהותיות, וכי הוא עומד בקריטריונים שנקבעו בדין ובפסיקה להכרתו כארגון עובדים.

עוד נטען בערעור, כי בית הדין האזורי שגה בקביעתו לפיה תנופה איננו ארגון עובדים כמשמעו בחוק ובפסיקה, ובכך שבחר לפסול אותו ולא נתן לו אפשרות לתקן פגמים טכניים ככל שאלו נפלו בתקנונו. עוד שגה בית הדין, על פי הערעור, כאשר קבע קביעות עובדתיות חסרות ביסוס בנוגע למניעים העומדים מאחורי ההתאגדות וחבריה, כאשר לא אפשר לתנופה להגיש תצהירים נוספים וראיות לגבי מספר העובדים ברשת איי אם פי אם, וכאשר העביר את נטל ההוכחה לגבי “עובדים פעילים” לכתפי תנופה מבלי שדור אלון נדרשה להסביר מונח זה שבית הדין עצמו מציין כי אינו מונח מתחום דיני העבודה, וכן טעה כאשר סכם את מספר הטפסים הכשרים.

בית הדין הארצי לעבודה מתבקש לקבל את הערעור ולקבוע כי תנופה הוא ארגון עובדים וכי הוא יציג בקרב רשת AM:PM.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*