תועלת לציבור הגישה ייצוגית בהיקף כמיליארד שקל נגד 9 חברות בטענה למכירת אלכוהול שלא כדין

נטען כי המשיבות אינן מתריעות לא ביחס למוצרי אלכוהול ולא בגין מכירות של אלכוהול, ואינן מונעות בשום דרך את מכירתם, וכי כל אדם באשר הוא ובכל גיל יכול להיכנס לאתרי האינטרנט שלהן ולרכוש כאוות נפשו כל מוצר אלכוהול ללא מעצור

עמותת תועלת לציבור הגישה בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של כמיליארד שקל כנגד תשע חברות, ברובן ציבוריות, המפעילות אתרי מכירות מקוונים “אונליין” ברשת האינטרנט, ואשר בהן משווקים, בין היתר, מוצרי מזון, משקאות ומוצרי אלכוהול. זאת בטענה למכירה שלא כדין של אלכוהול ומוצריו.

בבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז נטען כי המשיבות אינן מתריעות לא ביחס למוצרי אלכוהול ולא בגין מכירות של אלכוהול, ו/או אינן מונעות בשום דרך את מכירתן, וכי כל אדם באשר הוא ובכל גיל יכול להיכנס לאתרי האינטרנט שלהן ולרכוש כאוות נפשו כל מוצר אלכוהול ללא כל מעצור.

בבקשה נאמר, כי אמנם חלק מהמשיבות מתריעות לכאורה כבר בתחילת הכניסה לדף רכישת אלכוהול, שמכירה למי שמתחת לגיל 18 היא אסורה, אולם אם ממשיכים בהליך הרכישה אין שום מנגנון הבודק כי אכן הרוכש הוא מעל לגיל 18, ועל כן ההתראה היא למראית עין בלבד ואינה ישימה.

בהתאם לחוק ולתקנות, נטען בבקשה, מחויבות המשיבות להתריע ולא למכור שום מוצרי אלכוהול לקטינים, ואף מאפשרת לכל בעל עסק לדרוש מהצרכן להציג תעודה שבה ניתן לוודא את גילו, והמשיבות אינן נוקטות בכל פעולה אקטיבית שכזאת – גם אלה שאכן לכאורה מתריעות על מכירה לקטינים.

בבקשה נאמר, כי אי התרעה ואי המניעה של מכירת אלכוהול הן בניגוד להוראות הדין, מקשה ומטעה את לקוחותיהן הקטינים של המשיבות שלכאורה הזמנת אלכוהול ל”און ליין” היא אפשרית וחופשית. אשר על כן, ברגע שהדבר פרוץ, אין כל הגנה לקטינים ולהוריהם, שבטוחים בתום לב כי כל המשיבות נמנעות מלמכור מוצרי אלכוהול לילדיהם הקטינים, שהרי רכישה באופן ישיר במרכולים עצמם בוודאות לא אפשרית ללא בדיקה, ולכן גם נמנעת מלקוחותיהם הקטינים של המשיבות הזכות וההגנה הבסיסיות של רכישת אלכוהול כאמור.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*