שתי ייצוגיות נגד רשת רמי לוי שיווק השקמה בטענה למצג שווא בקשר למותג הפרטי

בבקשה האחת נטען כי הרשת מציגה ללקוחות מצגים שגוייםבנוגע לפרטים מהותיים לעסקה כגון: זהות היצרן, מחיר, כמות ואיכות המוצרים, בניסיון לבדל את מוצרי המותג הפרטי של רמי לוי משאר המוצרים ולגרום ללקוחות לסבור כי הם כביכול באיכות גבוהה יותר. בקשה אחרת עוסקת בטענה לאי הצגת מחירי המוצרים בסניפים

המותג הפרטי של רמי לוי בבשר. צילום: יח"צ. צילום אילוסטרציה

שתי בקשות לאישור תביעות ייצוגיות הוגשו לבתי המשפט המחוזיים בתל אביב ובלוד כנגד רשת המרכולים רמי לוי שיווק השקמה.

בבקשה האחת נטען כי רמי לוי שיווק השקמה מציגה בפני לקוחותיה מצגים שגויים ומטעים בנוגע לפרטים מהותיים לעסקה כגון: זהות היצרן, מחיר, כמות ואיכות המוצרים. המצגים האמורים, טוען המבקש דרור עמירם, הוצגו בניסיון לבדל את מוצרי המותג הפרטי של רמי לוי משאר המוצרים ולגרום ללקוחות לסבור כי הם כביכול באיכות גבוהה יותר וכי עלותם נמוכה יותר.

כך, בין היתר, מציבה רמי לוי שיווק השקמה באופן שיטתי על אריזות מוצרי המותג הפרטי במקום בולט המושך את עין הלקוחות מעין “תו איכות” שעליו הכיתוב “יותר איכות בפחות עלות”. ואולם, נטען בבקשה, כי העובדות מלמדות כי המדובר בכיתוב מטעה וכוזב.

ראשית נטען בבקשה, חלק ממוצרי המותג הפרטי של רמי לוי שיווק השקמה מיוצרים על ידי ספקים מישראל, ומתברר כי לא אחת אותם מוצרים של אותם יצרנים בדיוק נמכרים לצד מוצרי המותג הפרטי של רמי לוי – רק באריזה שונה ובמחיר שונה.

לטענת המבקש, הרשת מטשטשת עובדה זו באמצעות הוספת הכיתוב הבולט” יותר איכות” על מוצרי המותג הפרטי כאילו מדובר במוצר שונה מהותית.

שנית, נטען בבקשה כי רמי לוי שיווק השקמה אינה מציינת (בפרט באתר האינטרנט) את זהות היצרן של המותג הפרטי שמוצר זהה שלו נמכר על המדפים באותה עת. תחת זאת מציגה רמי לוי שיווק השקמה כיתוב כללי לצד המוצר שלה:  מותג/יצרן: רמי לוי שיווק השקמה” (כאילו הרשת מחזיקה בשני הכובעים – יצרן ומותג).

זאת ועוד – נאמר בבקשה כי רמי לוי שיווק השקמה מציגה לא אחת משקל שגוי לצד מוצרים באופן הפוגע באטרקטיביות של המוצרים המתחרים ביחס למוצרי המותג הפרטי “רמי לוי”, וכפי הנראה להטעיה זו השפעה ישירה על המחיר המוצג ללקוחות, שמתברר כי אף הוא שגוי ומוטעה לרעת המוצרים המתחרים.

לסיכום נטען בבקשה כי הראיות והיקף התופעה מלמדים על כוונה מצד רמי לוי שיווק השקמה לבדל את מוצרי המותג הפרטי שלה ממוצרים אחרים ולהעניק להם כביכול “ערך מוסף”, אלא שהדבר נעשה באופן מלאכותי תוך הטעיה לגבי פרטים מהותיים ללקוחות ותוך פגיעה באטרקטיביות של מוצרים מתחרים.

בבקשה השנייה לאישור תביעה ייצוגית נגד הרשת נטען כי הרשת יוצרת מצג שווא כלפי לקוחותיה כפועל יוצא מאופן מיון מוצריה, אופן השילוט ואופן הצגת המוצר בסניפיה הרבים.

הפרה מערכתית זו, נטען בבקשה, שהוגשה על די סנדיה פין תושבת חיפה מורכבת משני נדבכים שונים: האחד נוגע לאופן הצגת השילוט בסניפים המוצגים באופן מקומם ממש מבלי שמוצגים מחירים בדרך של מחיר ליחידת מידה. הנדבך השני החמור יותר נוגע לאי הצגת מחירי המוצרים בסניפים. כך פעמים רבות מוצגים המוצרים מבלי שמופיע עליהם מחיר כלשהו, לא בדרך של שילוט ולא בדרך של מדבקה על גבי המוצר.

משאלו פני הדברים והואיל והרשת נמנעת מפרסום מחירי מוצריה בדרך של מחיר לפי יחידת מידה, ולא אחת אף נמנעת מפרסום מחיר כלשהו של מוצריה, סבורה המבקשת כי אין מנוס זולת הגשת בקשתה זו לאישור תביעה ייצוגית.

תגובת הרשת לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*