שופרסל עותרת נגד מנהלת הארנונה של עיריית חולון על הגדלת שומת הארנונה באופן רטרואקטיבי

שופרסל מבקשת מבית המשפט להורות על ביטול השומה המתוקנת שנשלחה לטענתה שלא כדין ובניגוד להסכם פשרה שריר וקיים שנחתם בין הצדדים בנסיבות זהות בשנת 2012. השומה החדשה מגלמת תוספת חיוב שנתית של כ-2 מיליון שקל. תגובת העירייה: במסגרת סקר נכסים נמצא, כי שופרסל מחויבת בחסר הן בגודל השטח והן ברמת השימוש בפועל בשטחי הנכס

סניף של שופרסל דיל

שופרסל הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז עתירה מנהלית כנגד הודעת מנהלת הארנונה של עיריית חולון על הגדלת שומת הארנונה באופן רטרואקטיבי לתקופה שמיום 16.09.2018 בסך כ-2 מיליון שקל בשנה, בגין סניף שופרסל דיל שברחוב המרכבה בחולון. זאת, על ידי שינוי סיווגה של קומת החניה הריקה לסיווג “עסקים”, שינוי המגלם תוספת חיוב שנתית של כ-2 מיליון שקל.

לדברי שופרסל, השומה המתוקנת והפסולה האמורה הוצאה לה באופן פתאומי ומפתיע בעיצומו של הליך ערר מתגלגל שהיא מנהלת מול העירייה ביחס לשומה מתוקנת קודמת, וזאת בנימוק מעורר פליאה לפיו התגלתה על ידה “טעות קולמוס” המחייבת את תיקון השומה פעם נוספת.

שופרסל מבקשת מבית המשפט להורות על ביטול השומה המתוקנת שנשלחה לטענתה שלא כדין ובניגוד להסכם פשרה שריר וקיים שנחתם בין הצדדים בנסיבות זהות בשנת 2012. במסגרת הסכם הפשרה הוסכם בין הצדדים על חיוב קומת החניה האמורה בסיווג “קרקע תפוסה” הנושא תעריף חיוב גבוה מתעריף החיוב המזערי לנכס מסוג “חניונים”.

לטענת שופרסל לא אירע ביחס לשטח קומת החניה שום שינוי נסיבתי המצדיק תיקון סיווגו של השטח, דבר המהוה הגדלה משמעותית ובלתי סבירה של שומת הארנונה השנתית( תוספת חיוב שנתית בגובה של כ-2 מיליון ש”ח)ולקבוע כי לא חלו הנסיבות המאפשרות לעירייה לסות מהסכם הפשרה הקיים.

לטענת שופרסל העירייה אינה רשאית להפר הסכם באופן חד צדדי ולחייבה בניגוד לאמור בו באופן רטרואקטיבי וזאת בשל טעות בכדאיות וללא כל שינוי בנסיבות.

תגובת העירייה:

“במסגרת סקר נכסים נמצא, כי שופרסל מחויבת בחסר הן בגודל השטח והן ברמת השימוש בפועל בשטחי הנכס. שופרסל הגישה ערר על השומה שיצאה ועיריית חולון תענה על כך בבית המשפט, לאחר שתלמד את טענות העתירה. ניתן רק לציין, כי הסכם הפשרה נחתם לפני שמונה שנים והדין מחייב כי בחלוף זמן רב כל כך ועל מנת לגבות מס אמת, יש לבדוק פעם נוספת את הנכסים ואת שטחם ואת סיווגם, כפי שנעשה גם במקרה זה”.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*