שופרסל נתבעת על ידי חברה המייבאת מוצרים כשרים למגזר החרדי בטענה להפרת הסכם

התובעת, חברת קסם השקל ועוד, טוענת כי שופרסל הזמינה ממנה כמות פחותה מהכמות עליה סוכם במסגרת הסכם הרכישה - כמחצית מהכמות בלבד. שנית - שופרסל לא שילמה לה את המחיר שסוכם ולמעשה לא שילמה לה כלל, גם לא עבור הסחורה שאין חולק כי סיפקה לה

סניף של שופרסל דיל

שופרסל נתבעת בבית משפט השלום בתל אביב לשלם 590 אלף שקל לחברת קסם השקל ועוד המייבאת מוצרים כשרים למגזר החרדי.

בתביעה נטען כי בין הצדדים נכרת הסכם לפיו תספק התובעת לרשת יש חסד (פורמט של שופרסל המיועד למגזר החרדי) מוצרים כשרים כנגד תשלום בעבור מוצרים אלו. עוד נאמר כי בין הצדדים הוסכם כי שופרסל תזכה להנחה משמעותית ולבלעדיות מוחלטת, ומאידך גיסא, המוצרים יימכרו לה במסגרת הסכם הרכישה בתנאי שוטף+60.

לדברי התובעת, היא עמדה בהוראות ההסכם וסיפקה לשופרסל את המוצרים אותם דרשה, אך שופרסל הפרה את ההסכם ברגל גסה מיד עם כריתתו. ראשית טוענת התובעת, כי שופרסל הזמינה ממנה כמות פחותה מהכמות עליה סוכם במסגרת הסכם הרכישה – כמחצית מהכמות בלבד. שנית ועיקר – שופרסל לא שילמה לה את המחיר שסוכם ולמעשה לא שילמה לה כלל גם לא בעבור הסחורה שאין חולק כי סיפקה לה.

עוד נטען בתביעה, כי שופרסל הוסיפה חטא על פשע ולא פעלה להקטנת נזקי התובעת אשר ביקשה לנוכח הפרות אלו למכור את מוצריה לחנויות ו/או לקמעונאים שחפצו לרכוש את המוצרים במחיר גבוה ממחיר השוק, אלא ששופרסל סירבה לכך בחוסר תום לב וללא הצדקה.

שלישית, טוענת התובעת, כי בשלב מסוים הודיעה לה שופרסל, כי היא נדרשת לאסוף בעצמה לאלתר את יתרת המוצרים שלא נמכרו על ידי שופרסל, הודעה המהווה הפרה יסודית ובוטה נוספת של הסכם הרכישה.

רביעית, לדברי התובעת, אף אם כטענת שופרסל המוכחשת מכל וכל, לפיה קיימת לה “זכות החזרה מלאה”, גם אז היה עליה להשיב לה את המוצרים באופן ראוי שיאפשר לה לעשות בהם שימוש, אלא שהיא לא עשתה כן.

שופרסל, טוענת התובעת, פשוט סילקה את מוצריה מהסניפים בלי לאפשר לה לקבלם לידיה, וכן השתהתה עם השבת המוצרים באופן שפגם בהם באופן אנוש ובאפשרותה לעשות בהם שימוש כלשהו.

בית המשפט מתבקש לחייב את שופרסל לפצות את התובעת על נזקיה בגין הסחורה שסיפקה לה מבלי שניתנה בעדה תמורה, אובדן הזדמנויות ורווחים לנוכח הפרת ההסכם, ומניעת הקטנת הנזק ופגיעה בשמה הטוב, וכן נזקים לא ממוניים, לרבות אובדן זמן ותשומות.

תגובת שופרסל לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*