שופרסל נתבעת לשלם כ-850 אלף שקל לחברת ברנר ניהול בטענה להפרת הסכם התקשרות

לדברי התובעת, פניותיה אל שופרסל להתאמת מסמכי התקציב שנועדו לשמש בסיס לעבודתה השוטפת מולה, ולעמידתה בהתחייבותה לתשלום המינימום לא נענו לאחר שחלה ירידה דרמטית של כ-30% בפדיון הסניף

סניף שופרסל אקספרס

שופרסל נתבעת בבית משפט השלום בתל אביב לשלם 853 אלף שקל לחברת ברנר ניהול בטענה להפרת הסכם התקשרות. בתביעה נאמר כי הצדדים התקשרו ביניהן בחודש מאי 2010 בהסכם להפעלת סניף שופרסל אקספרס ברחוב יהודה המכבי בתל אביב על ידי התובעת. לדברי התובעת, במשך תקופה ארוכה היה די בהכנסות הסניף ובהיקף פעילותו בכדי לאפשר לה הכנסה חודשית ראויה העולה על הבטחת רווחי המינימום מצד שופרסל (15 אלף שקל). אולם במהלך שנים אלו חלה שחיקה הולכת וגדלה בהכנסותיה והשינוי המשמעותי בהיקף ההכנסות חל בראשית שנת 2018 – השנה בה נפתחו שני סניפי סופרמרקט מתחרים באזור בו פועל הסניף. כתוצאה מכך חלה ירידה דרמטית של כ-30% בפדיון הסניף, ובהתאמה גם ירידה דרמטית ברווחיה של התובעת עד כדי חוסר כדאיות להמשיך ולהפעיל את הסניף.

לדברי התובעת, פניותיה אל שופרסל להתאמת מסמכי התקציב שנועדו לשמש בסיס לעבודתה השוטפת מולה, ולעמידתה בהתחייבותה לתשלום המינימום לא נענו, לאחר שהיא סופגת יותר מ-6 חודשי גירעון בתפעול הסניף. כך לא נענתה בקשתה לפיה דמי הניהול יוגדלו לכל הפחות בשיעור שיבטיח את התחייבות שופרסל להבטחת רווחי המינימום השוטפים שלה מתפעול הסניף בסך של 15 אלף שקל כאמור. בנוסף לא נענתה בקשתה להחזר רטרואקטיבי של הוצאות ההפעלה על מנת שתוכל לקבל לידיה את מינימום ההתחייבות כאמור בהסכם ההפעלה.

התובעת מציינת, כי שופרסל טענה כלפיה כי היא לא עמדה בתנאים לתשלום הבטחת המינימום, וכי הפסדי הסניף נובעים מהתנהלותה. בתביעה נאמר כי התובעת נדרשה על ידי שופרסל בסוף חודש מרץ לפנות לאלתר את הסניף לאחר ספירת מלאי.

בית המשפט מתבקש על ידי התובעת לחייב את שופרסל לפצות אותה בגין נזקיה ביניהם תשלום של 400 אלף שקל בגין הפסד רווחים רבעוניים כתוצאה מפחת מוגדל, תשלומים רטרואקטיביים שלא שולמו בגין התחייבות המינימום, ותשלומי מינימום כדמי הודעה מקדמת, שנה ממועד הפסקת ההתקשרות בין הצדדים.

תגובת שופרסל לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*