רמי לוי מבקש להאריך תוקפו של חוזה פיתוח ביו”ש עליו חתמה החברה עם הממונה על הרכוש הנטוש

לטענת רמי לוי שיווק השקמה, הנימוקים לביטול הסכם הפיתוח, שעניינם אי עמידתה במועדים להשלמת הבנייה וכוונתה לעשות שימוש מסחרי במגרש ולא להקים מפעל תעשייתי, אינם מתקיימים, והיא מתכוונת אכן להקים מפעל על המגרש ולעשות במגרש שימוש כפי שנקבע

רמי לוי. צילום: יח"צ
רמי לוי. צילום: יח"צ

חברת רמי לוי שיווק השקמה מבקשת מבית המשפט המחוזי בירושלים להצהיר על תוקפו של חוזה פיתוח עליו חתמה עם הממונה על הרכוש הנטוש הממשלתי במנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון.

בעתירה נאמר כי חוזה הפיתוח בין הצדדים נחתם בחודש ספטמבר 2009 ועניינו הקמת בית אריזה למזון תעשייתי בתוך שלוש שנים על מגרש באזור התעשיה שער בנימין שבתחום שיפוטה של המועצה האזורית מטה בנימין. זאת על פי המלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז שניתנה על ידי משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.

לדברי רמי לוי שיווק השקמה, תוקפו של החוזה הוארך שלוש פעמים עד לחודש ינואר 2019, וכי במחצית חודש ינואר 2020 הוגשה על ידה בקשה להארכתו בשנתיים ימים. לבקשה צורפו המלצותיהן של המעוצה האזורית מטה בנימין ומשרד הכלכלה והתעשייה.

במחצית חודש מאי 2020 נמסר לחברת רמי לוי שיווק השקמה כי הרשות מקרקע ישראל שוקלת לבטל את החוזה בשל חלוף תקופת הפיתוח הקבועה בו והעדר הבנייה במגרש, ואולם יש באפשרותה להגיש בקשת אורכה נוספת להסכם הפיתוח, וכך עשתה החברה.

ואולם נמסר לה בחלוף כחודשיים ממועד הגשת בקשתה למתן ארכה, כי ועדת עסקות מרחבית החליטה שלא להאריך את החוזה הפיתוח ולבטל את העסקה, מאחר שהחברה לא עמדה במועדים להשלמת הבנייה בהתאם לחוזה הפיתוח ובכך הפרה את החוזה בהפרה יסודית.

אשר על כן התבקשה חברת רמי לוי שיווק השקמה לפנות את המגרש ולהשיבו לידי רשות מקרקעי ישראל.

לטענת רמי לוי שיווק השקמה, הנימוקים לביטול הסכם הפיתוח שענינם אי עמידתה במועדים להשלמת הבנייה וכוונתה לעשות שימוש מסחרי במגרש ולא להקים מפעל תעשייתי, אינם מתקיימים, והיא מתכוונת אכן להקים מפעל על המגרש ולעשות במגרש שימוש לייעוד תעשייה ומלאכה כפי שנקבע בחוזה הפיתוח.

לטענתה, העיכובים בביצוע הפרויקט נבעו מסיבות תכנוניות שאינם בשליטתה, ועל כן מתבקש בית המשפט לקבוע כי חוזה הפיתוח בוטל שלא כדין וכי הוא עומד בתוקפו לכל דבר ועניין. בית המשפט מתבקש עוד להורות כי החוזה יוארך לתקופה נוספת של שלוש שנים ממועד מתן פסק הדין בעתירה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*