עתירה נגד משרד הבריאות על ביטול המכרז לאספקת פירות וירקות לבתי החולים הממשלתיים

חברת אחים סמאר, שיווק פירות וירקות, תמרה בע"מ מציינת בפנייתה כי משרד הבריאות החליט להפקיע את הכוח מקנייני בתי החולים באמצעות בחירת ספק יחיד לכל אזור, אשר יעניק הנחה קבועה מהמחירים המתפרסמים מדי יום על ידי משרד החקלאות בסקר המחירים, וכי תכלית המכרז היא אספקת פירות וירקות לבתי החולים באחוז ההנחה הגבוה ביותר ממחירי השוק

"לא זכו ליום אחד של חסד". משאית אספקה של חברת אחים סמאר. צילום: אתר הפייסבוק

חברת אחים סמאר, שיווק פירות וירקות, תמרה בע”מ הגישה עתירה מנהלית למתן צו הקובע כי החלטת ועדת המכרזים של משרד הבריאות לבטל את המכרז לאספקת פירות וירקות עבור בתי החולים הממשלתיים, היא בלתי סבירה ומידתית באופן קיצוני וסותרת את הדין, ולפיכך היא בטלה ומבוטלת.

החברה מציינת בפנייתה לבית המשפט המחוזי בירושלים, כי משרד הבריאות החליט להפקיע את הכוח מקנייני בתי החולים באמצעות בחירת ספק יחיד לכל אזור, אשר יעניק הנחה קבועה מהמחירים המתפרסמים מדי יום ביומו על ידי משרד החקלאות בסקר המחירים של פירות וירקות, וכי תכלית המכרז היא אספקת פירות וירקות לבתי החולים באחוז ההנחה הגבוה ביותר ממחירי השוק, כפי שהם מתפרסמים על ידי משרד החקלאות, תוך ניצול כוח הקנייה של כלל בתי החולים הממשלתיים, במקום תחת ניצול כוח הקנייה של כל בית החולים ממשלתי בנפרד, כפי שנהוג כיום.

עוד מציינת החברה בפנייתה, כי משרד הבריאות חילק את הארץ לשלושה אזורי חלוקה (צפון, מרכז, ודרום) וכי היא נקבעה כזוכה במכרז באזור הצפון והייתה אמורה לספק פירות וירקות לבתי החולים הממשלתיים באזור זה.

לדברי חברת אחים סמאר שיווק פירות וירקות, על אף שזכייתה הוכרזה עוד לפני כמעט 3.5 שנים, במחצית חודש פברואר 2016, היא לא זכתה ולו ליום אחד של חסד ולא סיפקה ולו פרי או ירק אחד בהתאם לזכייתה במכרז.

לטענתה, החלטת ועדת המכרזים על ביטול המכרז היא למעשה “הרמת ידיים” נוכח הלחצים שהופעלו מצד הספקים הממשיכים לספק לבתי החולים פירות וירקות כל העת, ומצד קנייני בתי החולים אשר עשו יחד והתנגדו נחרצות למכרז, שמשמעותו הייתה שלילת כוח הקנייה שלהם.

עוד נטען בעתירה, כי החלטת הוועדה פוגעת פגיעה קשה בציבור ובכספי בתי החולים ומעניקה פרס לספקים הממשיכים לספק לבתי החולים פירות וירקות ללא כל מחירון וכטוב בעיני הקניינים של בתי החולים.

לדברי החברה, הוועדה החליטה על ביטול המכרז באמתלה כוזבת, מלאכותית, ומבוימת, לפיה סקר המחירים המפורסם על די משרד החקלאות השתנה לכדי סקר מתקדם וחדשני, וזאת יותר מכ-7 חודשים לאחר שהוחלף סקר המחירים המפרסם על ידי משרד החקלאות. בנוסף לא התקיים שימוע לחברה שהיא הנפגעת העיקרית מהחלטת הוועדה אשר התקבלה בחוסר סבירות קיצוני, בחוסר סמכות, ובחוסר מידתיות, תוך פגיעה קשה בצפייתה הסבירה ובאינטרס ההסתמכות שלה.

תגובת משרד הבריאות : “עתירת אחים סמאר, שיווק פירות וירקות, תמרה בע”מ, אשר הוגשה לביהמ”ש המחוזי בירושלים, התקבלה הבוקר (24.10.2019) במשרד הבריאות. העתירה תילמד ותשובת המדינה תינתן בבית המשפט”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*