עמותת מען מבקשת סעד ארעי לביטול פיטורי עובדים במיה תעשיות מזון; תגובת החברה: הגשנו תביעת לשון הרע נגד מען

בבקשה נאמר, כי החברה פיטרה 19 מעובדיה בטענה לפיטורין עקב צמצומים, כאשר במקביל קלטה לשורותיה עובדים חדשים רבים - חלקם ממש במקביל להליך הפיטורים. לפי התביעה, עובד פוטר לאחר שהחברה הפלילה אותו בגניבת שתי שקיות קשיו. תגובת מיה: החברה מצויה בחודשים האחרונים תחת מתקפה פרועה של ארגון מען. טענות הארגון, לפיהן הפיטורים קשורים בדרך כלשהי להתארגנות, הן טענות שקריות

ארגון העובדים מען (עמותה לסיוע עובדים) הגיש בקשה למתן סעד ארעי לביטולי פיטורין מטעמי צמצום בחברת מיה תעשיות מזון מ.ת.מ. הפיטורין בוצעו במהלך התארגנות עובדים ראשונית בחברה. לפי מען, עניינה של הבקשה בפנייה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים הוא שני מעשי פיטורים על רקע התארגנות בטענה של צמצומים, ופיטורי עובד פעיל בהתאגדות תוך הפללתו והאשמתו בהאשמת שווא של גניבת שתי שקיות קשיו.

בבקשה נאמר, כי החברה פיטרה 19 מעובדיה בטענה לפיטורין עקב צמצומים כאשר במקביל קלטה לשורותיה עובדים חדשים רבים – חלקם ממש במקביל להליך הפיטורים.

הדחיפות בהקשר זה, לדברי מען, נובעת בין היתר מהעובדה שהחברה קבעה עובדות בשטח, כאשר הודיעה לעובדיה המפוטרים שלא להתייצב לעבודה, תוך תשלום דמי הודעה מוקדמת בלבד.

בכך, טוען מען, שולחת החברה איום מרומז ליתר עובדיה למען יראו וייראו, וכי אין צורך להכביר מילים בדבר המהירות בה מפנימים עובדים את המסר שמטה לחמם בסכנה, ובדבר ההשלכות העשויות להיות לכך על התארגנות ראשונית.

לפי התביעה, העובד שפוטר לאחר שהחברה הפלילה אותו בגניבת שתי שקיות קשיו, פוטר לאחר שהצטרף לארגון מען. בעקבות הצטרפותו, הוא התבקש על ידי מנהל עבודה בחברה להעיד עדות שקר, לפיה חתימתו על טופס ההצטרפות זויפה, ומשסירב – הופלל בגניבה.

לדברי מען, אין זה המקרה הראשון של הפללת עובד, וכי פסק דינו של השופט גולדברג בהליך ראשון כבר קבע כי החברה העלילה עלילת שווא של אלימות על אותם עובדים אותם ביקשה להשעות, וכי אף במסגרת ההליך הנוכחי העלתה החברה טענה חמורה נגד אחד העובדים, לפיה חיבל במכונה החדשה במחלקת הג’לי, טענה שהופרכה באמצעות בדיקת פוליגרף.

בבקשה נטען, כי פעולות אלה של החברה מגיעות על רקע פעולות ומחדלים נוספים שלה, המלמדים על כך שכוונתה לסלק את מען מחצריה בעינה עומדת, וכי החברה אינה מנהלת משא ומתן קיבוצי בתום לב או בכלל. בנוסף, לדברי מען, יש לראות פעולות אלה של החברה על רקע התנהלותה עד היום ביחס להתארגנות הראשונית בחצריה.

בית הדין מתבקש להורות בצו ארעי על עצירת פיטורי ה”צמצום” בחברה ועל השבת העובדים המפוטרים לעבודה לאלתר. בית הדין קבע כי עד למועד הדיון בבקשה שנקבע ליום ראשון לא ייעשה כל שינוי במעמדם של אותם העובדים בחברה.

תגובת חברת מיה: הפיטורין לא קשורים להתארגנות

“חברת מיה תעשיות מצויה בחודשים האחרונים תחת מתקפה פרועה של ארגון מען והכל במסווה של ‘התארגנות עובדים’. החברה אף הגישה תביעת לשון הרע על סך 450 אלף שקל כנגד ארגון מען, עקב פרסומים שקריים על אודותיה.

“לעניין הפיטורים הנטענים, מדובר בפיטורים במחלקה בה הוכנסו מכונות חדשות אשר מבצעות באופן אוטומטי פעולות אשר בוצעו בעבר באופן ידני. הנהלת החברה העבירה לארגון הודעה על הצורך בפיטורים הנ”ל לפני מספר חודשים ואף ערכה היוועצות עם הארגון כנדרש ממנה. כמו כן החליטה החברה שלא לפטר שלושה עובדים בעלי נסיבות אישיות מיוחדות וזאת על אף כי עובדים אלו היו חלק מרשימת העובדים אשר עבודתם אינה נדרשת עוד.

“טענות הארגון, לפיהן הפיטורים קשורים בדרך כלשהי להתארגנות, הן טענות שקריות אשר מאפיינות את התנהלות הארגון. העובד אשר פוטר עקב גניבה הינו עובד זמני אשר נתפס בעת בדיקה אקראית ואין כל קשר בין פיטוריו לבין התארגנות העובדים.

“ארגון מען הגיש לבית הדין בקשה לחייב את החברה להשיב את העובדים לעבודתם עד למועד הדיון, אולם בית הדין דחה את בקשת הארגון וקבע: ‘כי אין חובה לאפשר לעובדים שפוטרו בזמן ההודעה המוקדמת’. אין זו פעם ראשונה בה ארגון מען בוחר לפרסם פרסומים שקריים בדבר החלטות שיפוטיות בהליכים המתנהלים בין הצדדים. כך גם טענות הארגון, לפיהן קבע בית המשפט בהליך הקודם בין הצדדים כי החברה העלילה עלילות שווא של אלימות על עובדים, הינן בגדר שקר גס.

“יודגש כי ארגון מען אינו מייצג את כלל העובדים בחברה, שכן הארגון כלל לא פנה אל עובדיה הישראלים או היהודים של החברה. לטענת החברה, מדובר בארגון עובדים פוליטי לחלוטין, אשר שם לו למטרה לפגוע בחברת מיה עקב הימצאות המפעל במעלה אדומים (המכונה על ידי ארגון מען ‘החאן האדום’).

“לטענת הארגון אשר לא הוכחשה בבית המשפט: ‘השמירה של מען על זכויותיהם של עובדים פלסטינים המועסקים בשטחים הכבושים והמאבק לסיום הכיבוש שלובים זה בזה’. נציגי ארגון מען אף  לא מסתירים את תמיכתם וחברותם במפלגת דעם – מפלגה סוציאליסטית רדיקלית, אשר מצעה שולל התנחלויות וכן את מדינת ישראל כמדינה יהודית. שניים מתוך ארבעת מועמדי מפלגת דעם לבחירות ה-22  עובדים בארגון מען בתפקידים בכירים.

“עובדות אלו שופכות אור על המניעים האמיתים העומדים מאחורי פעולות הארגון, טענותיו המופרכות והכוזבות והצגת חברת מיה באור שלילי תוך התססת הרוחות במפעל אשר עד לתחילת פעילות הארגון בו, היה מודל לדו קיום במקום עבודה”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*