סודקסו פאס מבקשת להכריז עליה כזוכה במכרז משרד ראש הממשלה לאספקת שירותי ניהול על הסעדה וכיבוד למשרד

במכרז האמור נקבע כי על המציעים לעמוד, בין היתר, בתנאי סף שעניינו התקשרות עם מסעדות ספציפיות ועמידה בדרישות מינימום להתקשרות עמן. לטענת סודקסו פאס ישראל, החברה המתחרה לא עמדה בתנאי הסף האמור

צוות סודקסו. צילום: ערן מילוא

חברת סודקסו פאס ישראל מבקשת מבית המשפט המחוזי בתל אביב להכריז עליה כזוכה במכרז של משרד ראש הממשלה לאספקת שירותי סליקה, ניהול ופיקוח על אספקת שירותי הסעדה וכיבוד בכל רחבי הארץ עבור המשרד, במקומה של המתחרה בה.

לחילופין מתבקש בית המשפט להורות על ביטול המכרז בשל פגם חמור שנפל לטענת חברת סודקסו פאס ישראל בהליך המכרזי.

במכרז האמור נקבע כי על המציעים לעמוד בין היתר בתנאי סף, שעניינו התקשרות עם מסעדות ספציפיות ועמידה בדרישות מינימום להתקשרות עמן. לטענת סודקסו פאס ישראל, העוסקת בתחום פתרונות ניהול וייעוץ לשירותי ארוחות והסעדה בארגונים, בין היתר באמצעות כרטיס Cibus Sodexo, החברה המתחרה לא עמדה בתנאי הסף האמור. ואולם בניגוד מוחלט להוראות המכרז החליט משרד ראש הממשלה להעניק לה את הזכייה במכרז, בלי לבדוק האם היא עומדת בתנאי הסף האמור, ועל סמך הצהרתה בלבד.

בעתירה נאמר כי בהתנהלות ועדת המכרזים נפלו פגמים חמורים היורדים לשורש החלטתה, ודין הצעתה של החברה המתחרה להיפסל לאלתר.

בתגובה לעתירה נטען על ידי המתחרה כי ההתקשרות שבינה לבין משרד ראש הממשלה נכנסה לתוקפה לפני כעשרה ימים ובמסגרתה היא מספקת שירותי הסעדה בהיקף העולה על 550 סועדים ביום. לדבריה, היעתרות לבקשתה של סודקסו פאס ישראל למתן צו מניעה זמני להקפאת הליכי המכרז תביא בהכרח לפגיעה כלכלית חמורה ומהותית בה, כמו גם פגיעה הרסנית בשמה הטוב ובמוניטין שלה.

עוד נטען בתגובתה, כי העתירה הוגשה בשיהוי ניכר והיא נעדרת כל תשתית תוך הטעיית בית המשפט.

תגובת משרד ראש הממשלה לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*