נובל אנרג’י נתבעת לפצות חקלאי ב-415 אלף שקל בטענה לאחריותה לנזק שנגרם למטע בבעלותו

בתביעה נאמר כי במהלך ביצוע העבודות להנחת צינור גז ערמה החברה הנתבעת ערמות של חומר ריבוד לצינורות, מערבית למטע המשמש שבבעלות התובע. חומר הריבוד יצר ענני אבק שנחתו על עצי המטע ויצרו שכבות אבק שנחתו באופן רצוף במהלך חודשי הקיץ והסתיו על עצי המטע, וגרמו לפגיעה קשה בהתפתחותם

חברת נובל אנרג’י נתבעת לפצות בסכום של 415 אלף שקלים את מאיר הדר, חקלאי ממושב בת שלמה, בטענה לאחריותה לנזקים שנגרמו למטע משמש שבבעלותו. זאת, לדבריו, כתוצאה מאבק כבד ומתמשך שנחת על המטע שלו עקב עבודות להנחת צינור גז בסמוך למטע במהלך שנת 2019, במסגרת פרויקט הגז הטבעי “לויתן”.

התובע מציין כי נובל אנרג’י אף חתמה על הסכם לפיצוי המושב בגין נזקים שייגרמו לדרך הציבורית העוברת בתחומי המושב, עקב עבודותיה להנחת צינור הגז באזור המושב.

בתביעה שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב נאמר, כי במהלך ביצוע העבודות האמורות ערמה נובל אנרג’י ערמות של חומר ריבוד לצינורות מערבית למטע המשמש שבבעלות התובע. חומר הריבוד הנערם מציין התובע שהינו דמוי פודרה, יצר ענני אבק שנחתו על עצי המטע ויצרו שכבות אבק אשר נחתו באופן רצוף במהלך חודשי הקיץ והסתיו על עצי המטע, וגרמו לפגיעה קשה בהתפתחותם.

לטענת התובע, כתוצאה מכמויות האבק הבלתי סבירות שנחתו על השתילים נכשלו ההרכבות והוא נאלץ לבצע הרכבות חוזרות אשר אף הן לא נקלטו במלואן. התובע מציין כי מטע אחר מאותה שנת נטיעה, המרוחק ממקור האבק ואשר עבר תהליך הרכבה באותה תקופה, נותר ללא נזקים והינו מטע כלכלי ופורה.

אין ספק, לדברי התובע, כי זו עדות ישירה וברורה להצלחת ההרכבות והתפתחות תקינה של עצי המטע האמור, שעבר גם הוא את אותם תהליכי הרכבה והחלפת הזן למשמש בדיוק באותה התקופה, וזאת בהיעדר אבק בהשוואה למטע הפגוע שלו.

התובע מבקש מבית המשפט לחייב את נובל אנרג’י לפצותו בגין אובדן יבול, עצים שנפגעו, עצים שמתו, וכן בגין הוצאות הטיפול בנזקים שנגרמו למטע.

תגובת נובל אנרג’י: “נובל אנרג’י מדיטרניאן לימיטד מחויבת לעמוד בכל הוראות הדין הישראלי החלות עליה. החברה תלמד את כתב התביעה ותגיב בהתאם. איננו נוהגים להתייחס לעניינים משפטיים שוטפים”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*