משרד החקלאות מקים מערכת מרכזית לניהול התמיכות לחקלאים

המשרד יציע באמצעותה שירות איכותי ללקוחותיו המגישים בקשות לקבלת תמיכה. בין היתר ייחסך מהם הצורך להגיש מסמכים שהוגשו למשרד בעבר ויינתן עדכון שוטף לגבי סטטוס הטיפול בבקשת התמיכה שהוגשו

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקים מערכת מרכזית לניהול התמיכות שהוא נותן. מערכת התמיכות המרכזית תאפשר למשרד לנהל את מערך התמיכות ניהול מקצועי ויעיל, ובאמצעותה יציע המשרד שירות איכותי ללקוחותיו המגישים בקשות לקבלת תמיכה.

במשרד מציינים, כי הקמת המערכת המרכזית משקפת את החשיבות שמשרד החקלאות מייחס לתמיכותיו – הן מרכיב חשוב ביותר בפעילות המשרד ומשמשות אחד האמצעים העיקריים ליישום מדיניותו. המשרד מציע על ידי יחידותיו מגוון תמיכות לאלפי חקלאים וגופים. את המערכת​ מקימה מנהלת ההשקעות בשיתוף אגף מערכות מידע, והיא תהווה תשתית לניהול מכלול התהליכים הנוגעים לתמיכות המשרד, לרבות גיבוש הקול הקורא (נוהל התמיכות), מילוי הבקשה והגשתה, בדיקת גורמי המקצוע במטה ובמחוזות שהבקשה עומדת בתנאי הסף, פעילות ועדות התמיכות, הקמת כתבי האישור והתשלומים.

המערכת תשפר ותייעל את תהליכי העבודה במסגרת הפעלת התמיכות ותספק לגורמי המשרד מידע מלא ואמין על אודות תהליך תמיכות המשרד כדי שיהיה אפשר להפיק לקחים ולשפר עוד את השירות.

עוד אומרים במשרד החקלאות, כי עם השלמת פיתוח המערכת ייהנו מגישי בקשות התמיכה ממגוון יתרונות, כאשר בין היתר ייחסך מהם הצורך להגיש מסמכים שהוגשו למשרד בעבר ויינתן עדכון שוטף לגבי סטטוס הטיפול בבקשת התמיכה שהוגשו. בשלב זה המערכת נמצאת בשלבי פיתוח מתקדמים, אשר במסגרתם נערכים פיילוטים בשיתוף יחידות המשרד.

הגשת הבקשות למשרד החלה ב-12 בינואר 2020 ועד ל-16 בפברואר השנה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*