ייצוגית נגד אלוניאל בהיקף 422.5 מיליון שקל עקב הסכמים עם מרכזים מסחריים הפוגעים בתחרות

הסכמים אלו, טוען המבקש, עולים לכדי הסדר כובל, כהגדרת המונח בחוק התחרות הכלכלית, ומכאן שההתקשרות בהם אסורה לפי הוראות החוק האמור. לדבריו, עניינה הנוסף של בקשתו הוא בניצול כוחה המונופוליסטי של החברה, באופן שהפחית את התחרות בעסקים ופגע בציבור

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 422.5 מיליון שקל הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד חברת אלוניאל זכיינית רשת ההמבורגרים מקדונלד’ס בישראל.

במבוא לבקשה נאמר, כי עניינה בעריכת הסכמים בין אלוניאל לבין בעלי מרכזים מסחריים, על יסודם הסכימו בעלי מרכזים מסחריים אלו להימנע מלאפשר לרשתות ההמבורגר בענף המזון המהיר, המתחרות באלוניאל, לפתוח סניפים במרכזים המסחריים שלהם, או לחלופין הסכימו כי דמי השכירות שמשלמת אלוניאל לבעלי מקרקעין אלו יופחתו ככל שאלו יאפשרו למתחרותיה להקים חנויות המתחרות בה.

הסכמים אלו, טוען המבקש דני שניאור, עולים לכדי הסדר כובל, כהגדרת המונח בחוק התחרות הכלכלית, ומכאן שההתקשרות בהם אסורה לפי הוראות החוק האמור.

לדברי המבקש, עניינה הנוסף של בקשתו לאישור תביעה ייצוגית כנגד אלוניאל הוא בניצול כוחה המונופוליסטי של החברה, באופן שהפחית את התחרות בעסקים ופגע בציבור. זאת, שעה שקבעה רמת מחירי מכירה לא הוגנים של מוצריה ואף התנתה התקשרות עמה למול בעלי מרכזים מסחריים בתנאים אשר מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים אינם נוגעים לתנאי ההתקשרות, בניגוד להוראות חוק התחרות הכלכלית.

בנוסף מציין המבקש, כי בקשתו עוסקת בעשיית עושר ולא במשפט על ידי אלוניאל שעה שחייבה את לקוחותיה במחירים גבוהים מאלו שהייתה מחייבת אותם אלמלא פגעה בתחרות.

מעשי ומחדלי אלוניאל, נאמר בבקשה, גרמו לנזק ממוני ללקוחותיה של אלוניאל שזכותם לבחור באיזו רשת המבורגרים למזון מהיר ירכשו את המזון שלהם הוגבלה באורח ממשי והם מצאו עצמם נאלצים לרכוש המבורגרים אך ורק מאלוניאל בחלק מן המרכזים המסחריים, ואף נאלצים לשלם מחיר גבוה מזה שהיו משלמים בתנאי תחרות הוגנים לאלוניאל ולמתחרותיה בענף רשתות ההמבורגרים.

לבקשה צורפה חוות דעתו של הכלכלן, ד”ר ארז לוי, בנוגע לפגיעה התחרותית שנעשתה כתוצאה מהסכמי בלעדיות שביצעה אלוניאל עם מרכזים מסחריים והערכת הנזק כתוצאה מהפגיעה התחרותית.

ד”ר לוי קובע בחוות דעתו, כי הסכמי הבלעדיות שבין אלוניאל לבין המרכזים המסחריים מהווים ניצול לרעה של כוחה המונופוליסטי של החברה. ד”ר לוי הניח באופן שמרני, כי המחיר התחרותי כתוצאה מהפגיעה הכלכלית בצרכנים בשל הסדרי הבלעדיות האמורים היה נמוך בכ-5%-10% מהמחיר בפועל, וכפועל יוצא מכך הנזק שנגרם לצרכני מזון מהיר של המבורגר בישראל נאמד בכ-211.3-422.5 מיליון שקל.

תגובת הנתבעת לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*