טחינת הנסיך תובעת 18.4 מיליון שקל ממגדל עקב הנזק שנגרם לה מגילוי חיידקי סלמונלה בטחינה

מגדל ביטחה את המפעל והפעילות בו לפי מפרט ביטוחים מיוחד המבטיח כיסוי למגוון רחב של אירועים וסיכונים וכל אחת מהפוליסות המצורפות לכתב התביעה מכסה את הנזקים המתוארים בו, ובכלל זה ביטוח אש מורחב הכולל בין השאר כיסוי ל"כל הסיכונים" לרבות מקרה של קלקול סחורה או זיהום מוצרים שיוצרו במפעל, ביטוח חבות המוצר ועוד

טחינת הנסיך. מקור: אתר החברה

טחינת הנסיך הגישה תביעה כספית נגד חברת מגדל לבית המשפט המחוזי בתל אביב על סך 18.4 מיליון שקל בעקבות נזקים שנגרמו לה לאחר גילוי חיידקי סלמונלה במלאי הטחינה ששווק על ידי המפעל.

בסוף חודש יולי שנת 2016 התקבלה הודעה על הימצאות חיידקי סלמונלה במלאי הטחינה וטחינת הנסיך פעלה לפי חובתה כמפעל המקיים סטנדרטים מקובלים של “תנאי ייצור נאותים” כדי לפתור את התקלה. בכלל זה היא הפסיקה את פעילות הייצור במפעל לכלל קווי הייצור והמילוי, והחלה בתהליך פירוק וניקיון לציוד המשמש לייצור טחינה.

באוגוסט 2016 הוציא משרד הבריאות הודעות לציבור בנוגע לגילוי סלמונלה במוצרי טחינת הנסיך, בהודעה מה-11 ביוני 2016 צוין כי ב-10 באוגוסט בוצעה ביקורת במפעל טחינת הנסיך על ידי מפקחים מטעם משרד הבריאות, בעקבות חשד להימצאות סלמונלה שהתגלתה במפעל. ממצאי הבדיקה הראשונים העלו כי מדובר בתקלה שהתגלתה בקו מילוי המיועד לתעשייה בלבד וכי כ- 200 טונות טחינה גולמית מעוכבים במפעל ומיועדים להשמדה.

טחינת הנסיך הודיעה לציבור הצרכנים על חשש להימצאות חיידקי סלמונלה במוצריה, ובמקביל החלה באיסוף המוצרים החשודים מהלקוחות בתיאום עם משרד הבריאות ופעלה להשמיד את כל המוצרים שנקבע על ידי משרד הבריאות כי יש להשמידם. בהתאם להוראות משרד הבריאות המפעל הושבת והחזרתו לפעילות הייתה באופן הדרגתי עד לסיום הבירור שנערך על ידי משרד הבריאות וקבלת רישיון ייצור חדש. הפעילות הושבתה למשך כמעט ארבעה חודשים, במהלכם נערכו בדיקות מקיפות ובוצעו כל הפעולות הדרושות למניעת הישנות התופעה של הימצאות סלמונלה – לפי הטענה.

בעקבות המקרה נגרמו לתובעת נזקים והפסדים בסכומי-עתק ובין השאר – השמדת מלאי, הוצאות תפעול מוגדלות, אובדן רווחים, הוצאות משפט והתגוננות, ועוד כהנא וכהנא נזקים הנובעים מהאירוע, שמגיעים לסך של יותר מ-18 מיליון שקל, לרבות כאמור אובדן רווחים.

מגדל ביטחה את המפעל והפעילות במפעל לפי מפרט ביטוחים מיוחד במסגרת מערך ביטוחי מקיף המבטיח כיסוי למגוון רחב של אירועים וסיכונים כפי שאירע במקרה המתואר להלן, וכל אחת מהפוליסות המצורפות לכתב התביעה מכסה את הנזקים המתוארים בכתב התביעה, ובכלל זה ביטוח אש מורחב הכולל בין השאר כיסוי ל”כל הסיכונים” לרבות מקרה של קלקול סחורה או זיהום מוצרים שיוצרו במפעל, ביטוח חבות המוצר, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח שבר מכני הכולל הרחבה מיוחדת למקרה של קלקול סחורה, ביטוח אובדן תוצאתי, וכן ביטוחים נוספים שכל אחד מהם מכסה את האירוע ואת הנזקים נשוא התביעה. אף שסכום הביטוח במסגרת פוליסת ביטוח אש הוא בסכום של 78 מיליון שקל, ובפוליסת ביטוח “אובדן תוצאתי” שנועד לכסות כל מקרה של אובדן רווחים בסכום ביטוח שנתי מוסכם של 30 מיליון שקל, שילמה מגדל סכומים שאינם שנויים במחלוקת בסכום של 750 אלף שקל בלבד. טחינת הנסיך תובעת פיצוי בסך כ-18.4 מיליון שקל ממגדל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום התביעה.

התביעה הוגשה באמצעות עוה”ד שלום סביון ועידן עקיבא ממשרד עוה”ד חיים קליר ושות’.

במגדל בחרו לא להגיב.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*