חוק הספאם: ביהמ”ש דחה תביעת לקוח שופרסל בגין מסרונים פרסומיים / עו”ד ירון רוסמן

מסתמן שינוי מגמה מפסיקת בתי המשפט הנמוכים לפסוק פיצויים לתובעים ללא הוכחת נזק בגין קבלת דואר זבל, שנהגו בכך תוך יישום דווקני ומילולי של הוראות חוק הספאם

מאת עו''ד ירון רוסמן
מאת עו”ד ירון רוסמן

ייתכן כי בפנינו שינוי מגמה בפסיקת פיצויים לפי “חוק הספאם”. חוק הספאם הוא כינוי ציבורי לסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב–1982, אשר נכנס לתוקפו ב-2008. החוק נועד להתמודד עם התופעה המכונה “דואר זבל” והוא אוסר שיגור “דבר פרסומת” באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או מסרון, ללא הסכמה מפורשת מראש של הנמען. על פי הוראות החוק, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים לתובע ללא הוכחת נזק בסכום של עד 1,000 שקל לכל פרסום.

לאחרונה הגיש לקוח מועדון שופרסל תביעה לפי החוק, על סך של 32 אלף שקל בגין משלוח 57 הודעות טקסט שיווקיות. התובע טען שקיבל את ההודעות משך חמש שנים למכשיר הנייד, ללא הסכמתו המפורשת ובניגוד לדין. הנתבעת טענה, בין היתר, כי התובע לא ביקש להפסיק את משלוח ההודעות ולהסירו מרשימת התפוצה משך חמש שנים.

בית המשפט ציין, כי הכלל שאימץ המחוקק בעניין “דואר זבל” הוא מודל opt in  ולא opt out. כלומר, חל איסור על משלוח דבר פרסומת בשיווק ישיר, אלא אם כן נתקבלה מראש הסכמת הנמען. במצב בו חלה התקשרות קודמת בין המפרסם לצרכן, עוברת האחריות לצרכן לבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה. מבחינה עובדתית קבע בית המשפט, כי התובע אישר בכתב לשופרסל לשלוח לו פרסומים, וזאת בשלושה טפסים שונים הכרוכים בהצטרפות למועדון ולכרטיס האשראי.

בית המשפט לא הסתפק בכך, והוסיף כי גם אם לא היה התובע מאשר מראש את משלוח ההודעות, קבלת התביעה במקרה דנן תחטא למטרות החוק. בית המשפט קבע, וכאן טמון החידוש, כי אף אם הייתה נמצאת הפרה של הוראות חוק הספאם מצדה של הנתבעת, הרי שעיקרון תום הלב היה משליך על גובה הפיצוי, לרבות מתן פיצוי אפסי. זאת, נוכח העובדה שהתובע המתין עם התביעה ונמנע מלבקש את הסרתו מרשימת התפוצה במשך תקופה ממושכת של חמש שנים.

בכך מסתמן שינוי מגמה מפסיקת בתי המשפט הנמוכים לפסוק פיצויים לתובעים ללא הוכחת נזק בגין קבלת דואר זבל, שנהגו בכך תוך יישום דווקני ומילולי של הוראות חוק הספאם. בפסיקה זו נקט בית המשפט גישה פרשנית רחבה ותוך התייחסות כוללת לתכלית החוק הביע אמרות אגב אשר ייתכן שהן מהוות סנונית ראשונה של שינוי הצפוי בתחום. כך למשל ציין בית המשפט, כי התובע כשל בחובתו להקטין את נזקו והשתמש בחוסר תום לב בהליכים משפטיים. לפיכך דחה בית המשפט את התביעה וחייב את התובע בהוצאות בסך 1,500 שקל.

הפניות: תא”מ 67074-12-15 שלמה נ’ שופרסל בע”מ (שלום ירושלים, 13.4.2017); סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982


♦ המאמר פורסם בעדכון דיני הגנת הצרכן של משרד עוה”ד נשיץ ברנדס אמיר

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*