חברת מהדרין בע”מ עלתה קומה במבנה האחזקות של הפניקס

המהלך נעשה על מנת לעמוד בהוראות החוק לקידום התחרותיות ולצמצום הריכוזיות. מהדרין עוסקת בעיקר בעיבוד פרדסים ומטעי פרי ואחזקתם, אריזה ושיווק פרי וייצוא ושיווק ירקות

קבוצת הפניקס העבירה בשבוע שעבר את החברה הבת מהדרין בע”מ קומה למעלה במבנה האחזקות, על מנת לעמוד בהוראות החוק לקידום התחרותיות ולצמצום הריכוזיות. מהדרין מועברת מהפניקס השקעות להפניקס אחזקות, כדיבידנד בעין לבעלי המניות.

הפניקס השקעות היא חברה בת המוחזקת בשיעור של 100% על ידי הפניקס אחזקות. מהדרין בע”מ וחברות שבבעלותה המלאה או החלקית עוסקות בכמה תחומי פעילות, ביניהם:
– תחום החקלאות הוא עיקר פעילות הקבוצה וכולל עיבוד פרדסים ומטעי פרי ואחזקתם, אריזה ושיווק פרי בארץ ובחו”ל וייצוא ושיווק ירקות.
– מהדרין מחזיקה שטחים ומבנים להשכרה ובכלל זה שטחים המיועדים לסככות, אריזה ואחסנה.
– בתי קירור: אספקת שירותי אחסון בצינון של פרות, ירקות, מוצרי חלב ומוצרים בהקפאה כגון רכזי מיצים, בשר ודגים.
– קבוצת מהדרין מספקת לפרדסים שבבעלותה וללקוחות חיצוניים מים להשקיה ממקורות מים עצמאיים (בארות) וחיצוניים, כדוגמת מפעלי קולחין מקומיים וממקורות.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*