חברות הזרע סידס ו-הזרע (1939) נתבעות לשלם 12 מיליון שקל למכון וולקני בטענה להפרת הסכמים

לטענת מכוון וולקני, התברר לו כי הנתבעות נמנעות, בין היתר, מתשלום תמלוגים (בין חלקי ובין מלא) המגיעים לו בהתאם להסכמים, ומונעות ממנו מידע וגישה לבדיקה וביקורת מטעמו כמתחייב מההסכמים, על מנת לעמוד על התמלוגים אותם התחייבו כי ישלמו. עוד נטען, כי הנתבעות אינן רושמות גם על שם המכון זנים חדשים המבוססים על זנים שקיבלו מהמכון

חברות הזרע סידס (שמה הקודם: הזרע ג’נטיקס) ו-הזרע (1939) העוסקות בטיפוח יצור ושיווק זרעי ירקות וגידולי שדה לחקלאות, נתבעות בבית המשפט המחוזי בתל אביב לשלם כ-12 מיליון שקלים למינהל המחקר החקלאי – מכון וולקני. זאת בטענה להפרה שיטתית של ההסכמים בין הצדדים, בין היתר בהימנעותן מתשלום (בין חלקי ובין מלא) של תמלוגים המגיעים למנהל המחקר, שהינו גוף מחקר המפתח ידע ייחודי בתחום החקלאות.

בתביעה שהוגשה באמצעות עוה”ד ניר סברוב, ניר מילשטיין ודנה אלמלח-כהן נאמר, כי בין הצדדים התקיימה מערכת יחסים מיוחדת, ענפה ובת עשרות רבות של שנים, וכי הצדדים התקשרו ביניהם בשורת הסכמים שבבסיסם העניק מכון וולקני, שהינו יחידת סמך של משרד החקלאות, לנתבעות רישיון לעשות שימוש ו/או למסחר פיתוחים/זנים ו/או חומר גנטי ו/או טכנולוגיה ו/או ידע ייחודי שבבעלותו, בתחום זרעי ירקות וגידולי שדה – תמורת תשלום תמלוגים.

לדברי מכון וולקני, במסגרת ההסכמים האמורים הוגדרו עקרונות לשיתוף פעולה בין הצדדים בהקשר לפרויקטים משותפים של טיפוח זנים/קווים, תוך קביעת זכויות בעלות ורישום הפיתוחים השונים.

לטענת מכוון וולקני, התברר לו כי הנתבעות מפרות באופן שיטתי את ההסכמים ביניהן בהקשרים רבים. בין היתר הן נמנעות מתשלום תמלוגים (בין חלקי ובין מלא) המגיעים לו בהתאם להסכמים, ומונעות ממנו מידע וגישה לבדיקה וביקורת מטעמו כמתחייב מההסכמים, על מנת לעמוד על התמלוגים אותם התחייבו כי ישלמו לו.

כך לצורך המחשה, בניגוד למוסכם בין הצדדים ולדין – הנתבעות עושות דין לעצמן ומשלמות את התמלוגים המגיעים למכון וולקני בגין מכירות על ידי חברות בנות שלהן, רק על חלק מהזנים וגם תשלומים אלו משולמים על פי חישוב שאין לו עיגון בהסכם.

בנוסף, הן אינן רושמות ו/או אינן רושמות במשותף (גם ע”ש מכון וולקני) זנים חדשים המבוססים על זנים שקיבלו מהמכון ואף מעניקות רישיונות משנה מבלי לדווח על כך למכון או לשלם בגינם תמלוגים כמוסכם.

בית המשפט מתבקש לחייב את הנתבעות בתשלום הסכומים המלאים המגיעים למכון וולקני כתמלוגים בהתאם להסכמים בין הצדדים, וכן בתשלום פיצויים בגין הפרת החוזים על ידיהן.

בנוסף, לאסור עליהן להעניק רישיונות משנה בקשר עם זנים של מכון וולקני קיימים בהם זכויות, ללא דיווח וקבלת אישורו בכתב ומראש להענקתם, ומבלי לשלם למכון תמלוגים כמתחייב בהסכמים בגין הענקת רישיונות משנה אלה.

עד כה לא נמסרה תגובת הנתבעות.

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*