זוגלובק נתבעת לשלם 15 מיליון שקל למילועוף בטענה להפרת הסכם לשירותי שחיטה

לטענת התובעת, זוגלובק לא עמדה בהתחייבויותיה לעניין כמות העופות שהיא התחייבה לשחוט והתובעת נאלצה לפנות למשחטות אחרות תוך נשיאה בעלויות גבוהות יותר, או לפתרונות אחרים, כגון מכירת להקות עופות בתמורה נמוכה משמעותית מהתמורה שהייתה מקבלת אם העופות היו משווקים ונמכרים כמוצרי בשר. מדובר בתביעות הדדיות בין החברות

חברת תשלובת נקניק נהריה כשר זוגלובק נתבעת בבית המשפט המחוזי בחיפה לשלם 15 מיליון שקל למילועוף אינטגרציית פטם אגש”ח הנמנית על קבוצת מילואות.

בתביעה נטען כי בין הצדדים נחתם בסוף חודש אוגוסט 2012 הסכם לתקופה של 5.5 שנים, לפיו התחייבה זוגלובק לספק לתובעת שירותי שחיטה במשטח שלה בהיקף של כ-1,000 טונות עופות בכל חודש, 75% מתוכם הודו ו-25% פטם.

אולם, טוענת התובעת, זוגלובק הפרה את ההסכם באופנים שונים ולא סיפקה לה את השירותים שהתחייבה לספק לה על פי ההסכם. כך לא עמדה זוגלובק בהתחייבויותיה לעניין כמות העופות שהיא התחייבה לשחוט והתובעת נאלצה לפנות למשחטות אחרות תוך נשיאה בעלויות גבוהות יותר, או לפתרונות אחרים, כגון מכירת להקות עופות בתמורה נמוכה משמעותית מהתמורה שהייתה מקבלת אם העופות היו משווקים ונמכרים כמוצרי בשר, ואף ביטול גידול להקות שהתעתדה לגדל.

לדברי התובעת היא הייתה נכונה וניסתה ככל יכולתה לספק לזוגלובק את כל כמות העופות שהתחייבה לספק לה, שכן היא עצמה נזקקה לכך לצורך פעילותה, אך במקרים רבים סירבה זוגלובק לקבל את כמות העופות שהתחייבה לקבל לשחיטה על פי ההסכם.

בתביעה נטען כי כל עוד קיימה זוגלובק את עיקרי ההסכם סיפקה לה התובעת כמויות העולות על התחייבותה ההסכמית, אלא שעם חלוף הזמן צמצמה זוגלובק את שירותי השחיטה שהעמידה לרשות התובעת תוך הפרת הוראות ההסכם, ובשלב מסוים אף הודיעה לתובעת כי תוכל לספק לה שירותי שחיטה רק בימים ראשון ורביעי בלבד ובכמות פחותה מהכמות שהתחייב לה בהסכם.

בנוסף הפרה זוגלובק את התחייבותה בהסכם להגדיל את הכמות החודשית של השחיטה בשיעור של עד 10% בתקופות החגים. נטען כי היא סירבה לשחוט להקות הודים לרבייה בטענה כי עלות השחיטה גבוהה יותר מכיוון שמדובר בעופות בוגרים יותר ומשקלם גדול יותר. כמו כן סגרה זוגלובק את המשחטה שלה מעת לעת לתקופות שונות ומשמעותיות מסיבות שונות, והתובעת נאלצה לחפש פתרונות שחיטה אחרים בעלויות עודפות ניכרות, ומצד אחר, היא לא יכלה לספק לזוגלובק את כמויות העוף שרצתה והתחייבה לספק להן.

בסופו של דבר, נטען בתביעה, העבירה זוגלובק את המשחטה לחברת טרי וחלק 2 וזו הודיעה לתובעת כי ההסכם שהיה בינה לבין זוגלובק אינו מחייב אותה והיא תפעל כלפיה בהתאם להחלטותיה, הן לעניין היקף השחיטה והן לעניין עלויות השחיטה.

בפועל, טוענת התובעת, הפרה זוגלובק את ההסכם עמה בהפרה יסודית בכך שסיימה אותו באופן חד צדדי מבלי לתת לה הודעה מוקדמת של 18 חודשים כפי שנקבע בהסכם ביניהן, ומבלי שהמשיכה לספק לה את שירותי השחיטה בתקופת ההודעה המוקדמת.

התובעת מציינת כי בינה לבין זוגלובק נוהל הליך גישור בפני השופטת בדימוס הילה גרסטל, וכי בעוד הצדדים עוסקים בהגשת הצעות ועמדות למגשרת, היא הופתעה במהלך חודש ספטמבר אשתקד לקבל מזוגלובק כתב תביעה על סך 8.4 מיליון שקלים.

התובעת הגישה לבית המשפט בקשה לאיחוד הדיון בשתי התביעות ההדדיות. בבקשה נאמר כי בין הצדדים התגלעו מחלוקות בקשר עם ההסכם שנחתם ביניהן לאספקת שירותי שחיטה, וכי כל צד טוען כי הצד האחר הפר את ההסכם בכל הקשור לכמויות העופות שנמסרו לשחיטה, וכי כל צד טוען כי הצד האחר הוא שהפסיק את שירותי השחיטה והפר את ההסכם, וכן כל צד טוען כי הצד האחר לא סיפק את השירותים שהיה עליו לספק על פי ההסכם.

לדברי התובעת, החלק הארי של הראיות הרבות שיוגשו בשני התיקים זהה לחלוטין, ובשתי התביעות כרוכות שאלות זהות וקשורות של משפט ועובדה, ובשתי התביעות העדים המהותיים אם לא כולם הם אותם עדים, ולפיכך ועל פי הדין יהיה נכון לדון בשני ההליכים במאוחד בכדי למנוע הכרעות סותרות, לייעל את הדיון, ולחסוך זמן שיפוטי.

תגובת זוגלובק: “תביעת מילועוף הוגשה לאחר שחברת זוגלובק הגישה נגדה תביעה לפני 9 חודשים ע”ס 8.5 מליון שקל, בגין הפרת הסכם לאספקת עופות לזוגלובק. קבלנו את כתב התביעה שלשום, כתב ההגנה יוגש לביה”ש כמקובל”.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*