ההסתדרות דחתה ליום א’ את השביתה של הפקחים והרופאים הווטרינריים במועצה לענף הלול

הדחייה, לדברי ההסתדרות, על מנת לבחון את ההצעה החדשה שנתקבלה מטעם הממונה על השכר באוצר, ולקיים פגישת משא ומתן דחופה עם כל הגורמים הרלוונטיים. המועצה לענף הלול פנתה לבית הדין בבקשה להורות לעובדיה שלא לשבות כדי למנוע נזקים עצומים ובלתי הפיכים לענף

ההסתדרות הודיעה הבוקר  (ה’) לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים על החלטתה לדחות ליום ראשון בחצות את השביתה של הפקחים והרופאים הווטרינריים במועצה לענף הלול שתוכננה להיום. זאת, לדברי ההסתדרות, על מנת לבחון את ההצעה החדשה שנתקבלה מטעם הממונה על השכר באוצר, ולקיים מחר פגישת משא ומתן דחופה עם כל הגורמים הרלוונטיים בסוגיות שעל הפרק.

בהודעת ההסתדרות לעובדים על השביתה נאמר, כי לפני יותר מחודש הוכרז סכסוך עבודה לנוכח מבוי סתום במשא ומתן לגבי הסדרת חריגות שכר לכאורה של הרופאים הווטרינריים ותנאי הפרישה לעובדים שיבחרו לפרוש, עקב החלפת המעסיק מהמועצה לענף הלול לתאגיד הפיקוח הווטרינרי.

ביום רביעי פנתה המועצה לענף הלול לבית הדין בבקשה להורות לעובדיה, שהם פקחים ורופאים וטרינריים, שלא לשבות באופן מלא או חלקי, וכן להורות להם ולהסתדרות להימנע מכל פעולה המפריעה לקיים שגרת עבודה תקינה במועצה.

לדברי המועצה, צו המניעה כנגד השביתה נדרש לשם מניעת נזקים עצומים ובלתי הפיכים לפעילות ענף הלול והמפעלים לטיפול בתוצרי ענף הלול הפועלים ברחבי הארץ, מניעת פגיעה חמורה בציבור, תזונתו ובריאותו, ומניעת פגיעה כלכלית חמורה בעסקים רבים המבוססים על תוצרי ענף הלול (כגון: סופרמרקטים, מרכולים, אולמות אירועים וכדומה). בפניית לבית הדין נטען עוד, כי המשמעות המיידית של השביתה היא, כי החל ממועד תחילתה לא יוכלו המפעלים לספק תוצרת עוף טרייה למשווקים השונים, לבתי החולים, לבתי האבות, למרכולים, ולציבור בכללותו.

משמעות נוספת היא פגיעה קשה בעופות החיים שהובאו למפעלים ואשר יאלצו להיות מושמדים תוך צער בעלי חיים של ממש, והכול כתוצאה משביתה בלתי סבירה, בלתי מידתית ובלתי ראויה, בנושא אשר המועצה כלל אינה צד לו. השלכה נוספת של השביתה, ציינה המועצה, היא השבתה מאונס של אלפי עובדי המפעלים, אשר בהעדר פיקוח וטרינרי לא יהיו רשאים לבצע את עבודתם.

לדברי המועצה, השביתה ננקטת כטקטיקה במשא ומתן בסוגיית מעבר העובדים לתאגיד הפיקוח הוטרינרי שבמשרד החקלאות, וכי היא אינה צד למשא ומתן זה, ואין לה עניין בסכסוך, שכן העובדים יפסיקו להיות מועסקים על ידה בסוף החודש. אולם היא נקלעה שלא לטובתה לסכסוך בעניינים תקציביים של ההסתדרות מול משרדי האוצר והחקלאות, כאשר המשא ומתן בין צדדים אלו מנוהל מעל ראשה, ובכך היא מוחזקת כבת ערובה בסכסוך שהיא אינה צד לו, על מנת לשמש מנוף ללחצים על משרדי האוצר והחקלאות.

לסיכום נטען על ידי המועצה, כי הפועל היוצא של השביתה הוא שהיא אינה יכולה למלא את חובותיה כלפי הציבור בפיקוח על תהליכי הטיפול בעופות ובתוצרת הלול, כפי שהיא מחויבת על פי חוק. לדבריה אין כל ספק כי השבתה זו, אשר תוצאותיה ישפיעו על כלל הציבור, אינה ראויה, הן מבחינת הנזקים שהיא תגרום והן מבחינת המטרות העומדות בבסיסה, ומשום כך מתבקש בית הדין להוציא מלפניו צו למניעת השביתה.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*