בעלי מניות מיעוט ב-Arcaffe הגישו תביעה למניעת קיפוחם נגד בעל השליטה והמנכ”ל

לטענתם, ירון ירקוני מקפח את זכויותיהם תוך שהוא עושה בחברה כבשלו, מקבל החלטות חשובות על דעת עצמו, מסתיר מהם מידע, ממדר אותם ממהלכים קריטיים העשויים לפגוע ביציבותה הפיננסית של החברה ואף להביא אותה למצב של חדלות פירעון, תוך קיפוחם ומניעת זכותם הבסיסית למידע

ארקפה, הבימה
ארקפה, הבימה

חברות תלת אלול, אילן אלוני, יגאל שרון – חברת עורכי דין, בעלי מניות מיעוט (8%) בחברת ארקפה (ישראל) מתל אביב, המפעילה של רשת בתי הקפה Arcaffe, הגישו תביעה למניעת קיפוחם בחברה, כנגד ירון ירקוני בעל השליטה (57.55%) יו”ר הדירקטוריון והמנכ”ל.

לטענתם, ירקוני מקפח את זכויותיהם תוך שהוא עושה בחברה כבשלו, מקבל החלטות חשובות על דעת עצמו בלבד, מסתיר מהם מידע, ממדר אותם ממהלכים קריטיים העשויים לפגוע ביציבותה הפיננסית של החברה ואף להביא אותה למצב של חדלות פירעון, תוך קיפוחם ומניעת זכותם הבסיסית למידע.

לדברי התובעים, במהלך שלושת החודשים האחרונים הייתה הצטברות של מקרים והסלמה של המחלוקות המחייבות את פנייתם הנוכחית לבית המשפט. כך, לטענתם, חדל ירקוני בפתאומיות בחודש שעבר לחלק דיבידנד לבעלי המניות בחברה, חלוקה שהייתה מתבצעת מדי חודש בחודשו במשך שנים בשיעור של 70% מהרווחים, וזאת בניגוד למוסכם ולנהוג בחברה וללא כל הסבר.

לדברי התובעים, באמצעות עוה”ד רם דקל ורפאל כץ, הם גילו כי ירקוני הוא שותף עסקי של רואה החשבון המבקר של החברה איל מור, מידע שלטעמם חייב קודם כול ומידית את החלפת רואה החשבון בשל יחסי תלות אסורים, ואולם ירקוני, בהיותו רוב ולאחר שלא פסל עצמו מהצבעה בעניין שיש לו עניין בו, הכשיל קבלת החלטה זו.

עוד טוענים התובעים, כי גילו שהחברה פתחה במסע פרסום להחדרת מוצרים חדשים לחלוטין, בעלות שנראה על פני הדברים  גבוהה מאוד. זאת, בלי שהדבר הובא לדירקטוריון ועל דעת ירקוני בלבד.

לדבריהם, ניסיונותיהם לקבלת מידע בעניין לא נענו על ידי ירקוני, וכך גם ניסיונותיהם לקבלת מידע על חריגה גדולה מהתקציב ומלוחות הזמנים והתנהלות תמוהה בנושא פרויקט “בית ארקפה”.

לדברי המבקשים, הסתבר להם כי ירקוני תכנן לבצר את שליטתו בחברה ורקם עסקה שבה הוא ירכוש את מניותיו של בעל מניות גדול אחר באמצעות החברה, ולממן עסקה זו באשראי בנקאי. ירקוני, לדבריהם, כבר אישר עסקה זו באספת בעלי המניות חרף התנגדותם, אולם למרבה המזל היא לא יצאה אל הפועל לאחר שהעסקה בוטלה. הדבר מלמד, לטענתם, כי ירקוני אינו מהסס להשתמש בכספי החברה ובאשראי שלה כדי לקדם את מטרותיו האישיות.

עד הסתבר למבקשים כדבריהם, כי ירקוני מעסיק על חשבון החברה וללא לצורך את בת הזוג שלו, ובכך מעביר לה כספים מכספי החברה. כך גם גרם ירקוני לכך שהחברה תתקשר בעסקאות עם מקורבים נוספים, לרבות אחיו, עסקאות שהיטיבו עם אותם מקורבים והכול על דעת עצמו בלבד.

עוד טוענים המבקשים כי ירקוני החליט לשנות באופן פתאומי את המיקום של ישיבות בעלי המניות וישיבות הדירקטוריון, כך שבמקום שיתנהלו במשרדי החברה, כפי שהדבר נעשה במשך 25 שנה, הם יתקיימו במשרדי עורכי הדין שלו. הכול בניגוד לרצונם של בעלי המניות והדירקטורים האחרים, ובמטרה להקנות לעצמו יתרונות ולהעמיד אותם במצב לא נוח.

בית המשפט מתבקש להורות לבעל השליטה למסור לתובעים מידע מלא נכון ועדכני לגבי מצבה הכספי של החברה, ועל כל עסקה חריגה ו/או על כל עניין אישי שיש לו באישור עסקאות אחרות בחברה, פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון ו/או ישיבות הנהלה. בנוסף, להורות על כינוס ללא דיחוי של אסיפה כללית של בעלי המניות, על מנת לדון במצבה הכספי של החברה ובפעילותה, וכן למסור פרטים מלאים והסברים מפורטים לגבי החריגה מתקציב בניית “בית ארקפה”. כמו כן, להורות לירקוני לגרום לכך שהחברה תמשיך ותחלק מדי חודש מתוך רווחיה תשלומים על חשבון הדיבידנד לבעלי המניות, כפי שהדבר נעשה עד לחודש יוני האחרון.

תגובת עורך דינו של הנתבע לא התקבלה עד כה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*