בורגראנץ’ עותרת לפסילת הצעתה של מקדונלדס במכרז רש”ת להפעלת מסעדות בנתב”ג

בעתירה נטען, כי זכייתה של מקדונלדס במכרז מנוגדת לדיני התחרות, לדיני המכרזים ולתקנת הציבור בהיותה הצעה תכסיסנית, נפסדת וטורפנית, במסגרתה ניתנה הצעה כספית גירעונית ופגומה, ושמטרתה היא דחיקתה של בורגראנץ' משוק מסעדות מזון המהיר מסוג המבורגר ומיצובה של מקדונלדס כרשת היחידה בישראל בתחום זה

סניף בורגראנץ' בטרמינל 1. צילום: יח"צ

בורגראנץ’ הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב עתירה מנהלית דחופה להורות על פסילת הצעתה של חברת אלוניאל, זכיינית מקדונלדס בישראל, במכרז של רשות שדות התעופה להפעלת מסעדות מזון מהיר מסוג המבורגר בשני בתי הנתיבות של נמל התעופה בן גוריון.

עוד מתבקש בית המשפט להורות, כי הכרזת ועדת המכרזים בדבר זכייתה של חברת אלוניאל במכרז בטלה, ולהורות כי הצעתה של בורגראנץ’, שהוכרה כשנייה בטיבה (במכרז נטלה חלק גם רשת ברגר קינג), היא ההצעה הזוכה במכרז. לחלופין, להורות על ביטולו של המכרז ועל פרסומו של מכרז חדש.

בד בבד עם הגשת העתירה הוגשה על ידי בורגראנץ’ בקשה למתן צו ביניים להשהיית הליכי המכרז ובכלל זה השעיית ההכרזה על חברת אלוניאל כזוכה ועיכוב ההתקשרות החוזית שבינה לבין רשות שדות התעופה, שתחילתה בחודש נובמבר השנה. זאת, עד למתן החלטה אחרת שתינתן בקשר למכרז.

המבורגר של בורגראנץ’. צילום מסך

בעתירה נטען, כי זכייתה של מקדונלדס במכרז מנוגדת לדיני התחרות, לדיני המכרזים ולתקנת הציבור בהיותה הצעה תכסיסנית, נפסדת וטורפנית, במסגרתה ניתנה הצעה כספית גירעונית בטיבה ופגומה מטעמים נוספים שאין להם שום הסבר כלכלי, ושמטרתה האמתית היא דחיקתה של בורגראנץ’ משוק מסעדות מזון המהיר מסוג המבורגר ומיצובה של מקדונלדס כרשת היחידה בישראל בתחום זה.

בעתירה מצוין כי כבר כיום מקודנלדס היא מונופול בפלח שוק זה וחולשת על יותר מ-80% ממנו וכי היא אוחזת בכוח כלכלי עצום ומקבלת גיבוי מהרשת הבינלאומית. הדבר מאפשר לה לנהוג בבריונות ולהציע הצעה שלא תיתכן לה כל הצדקה או קיום עצמאי, כחלק מאסטרטגיה כוללת להשתלטות טוטאלית על השוק.

זאת, נאמר בעתירה, כאשר מדובר ברשת זרה והמצליחה בעולם וכאשר מנכ”ל הרשת עמרי פדן נמנע במכוון מלחתום באופן אישי על תצהיר טוהר המידות שהינו דרישה מהותית של המכרז – התנהלות תמוהה ולא ראויה, שמסיבה כלשהי זכתה לתמיכתה של רשות שדות התעופה, בסתירה לכאורה לאינטרס הציבורי ובניגוד מוחלט למדיניות העבר שלה.

לדברי בורגראנץ’, המתחרה השנייה בגודלה בשוק הרלוונטי, הפעלת הסניפים בנתב”ג – המייצרת אחוז ניכר מהמחזור העסקי ומהרווח שלה – היא צינור החמצן המחזיק אותה בעמדה להמשיך ולהתחרות במקדונלדס, הפועלת בכל דרך להדיר את רגליה מנקודות שיווק אטרקטיביות. זאת, לרבות באמצעות אילוצם של משכירי נכסים לקבל על עצמם תניות בלעדיות דרקוניות, המנוסחות באופן פתלתל כדי לעקוף את איסור הממונה על התחרות.

כחלק מדרך פעולה זו, נטען בעתירה, בחרה מקדונלדס להגיש למכרז הצעה כספית הגבוהה ביותר מ-30% מהצעתה של בורגראנץ’ וכן עבור הרכיב של דמי ההרשאה עבור המסעדה בטרמינל 3, הציעה מקדונלדס הצעה הגבוהה ביותר מפי שניים מהמינימום וגבוהה בכ-40% מהצעתה של בורגראנץ’.

הצעה זו, נאמר בעתירה, ברור שמטרתה להביא לזכייה במכרז בכל מחיר לצורך דחיקת המתחרות ובעצם “טריפתן”, בייחוד כאשר אין מאחוריה כל היגיון עסקי אחר. לטענת בורגראנץ’ הצעתה של מקדונלדס מהווה שילוב של הצעה גירעונית ותכסיסנית.

לדברי בורגראנץ’, רשות שדות התעופה דחתה את טענותיה ואת בקשתה לשימוע כדי שתוכל לשטוח את טענותיה לגבי ההצעה שהגישה מקדונלדס, וזאת ללא נימוק הגיוני ובאופן בלתי סביר ולא תקין מינהלית.

בורגראנץ’ מציינת, כי לצורך כך היא פנתה לפרופ’ דיויד גילה לשעבר הממונה על הגבלים עסקיים כדי שיחווה דעתו על ההצעה הטורפנית של מקדונלדס, וכי גם בקשתה להציג את חוות דעתו של גילה בפני ועדת המכרזים נדחתה. לדברי בורגראנץ’ מדובר בנושא תקדימי בעל השלכות רוחב לכלל השוק בישראל.

בורגראנץ מפעילה את המסעדות הבשריות בשירות עצמי בנתב”ג עד לתום תקופת ההתקשרות שבינה לבין רשות שדות התעופה, שצפויה להסתיים בחודש אוקטובר השנה.

תגובת רש”ת ומקדונלדס לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*