אורז פרסי מתאילנד

שתי ייצוגיות הוגשו נגד שופרסל ורמי לוי בטענה להטעיה וסימון מוצרי אורז בניגוד לחוק ולתקנים המחייבים. כתוצאה מכך, נטען בבקשות, מוטעים הצרכנים לרכוש ולצרוך את המוצרים במקום מוצרים אחרים ולעיתם זולים יותר

בקשות לאישור תביעות ייצוגיות בהיקף מצרפי מוערך כולל של 4.2 מיליון שקל הוגשו לבית משפט השלום בחיפה כנגד רשתות השיווק שופרסל ורמי לוי שיווק השיקמה בטענה להטעיה צרכנית. זאת, לטענת המבקשים מאור כהן ואתי יפרח זריהן בכל הנוגע למוצרי אורז מעובד המשוקים על יד שופרסל ורמי לוי שיווק השקמה תחת כינויי האיכות “מובחר”, או תוך סימונם בצרוף שם גאוגרפי לציון סוג האורז, או כסימון “שם מקובל” כמשמעותו בתקן הישראלי, תיאורים מטעים העומדים בניגוד לחוק ולתקנים המחייבים, והכול במטרה להגדיל את מכירותיהם.

כתוצאה מכך, נטען בבקשות, מוטעים הצרכנים לרכוש ולצרוך את המוצרים במקום מוצרים אחרים ולעיתם זולים יותר, ובנוסף לנזקים הכספיים נגרמת לצרכנים פגיעה באוטונומיה וביכולתם לקבל החלטות צרכניות מושכלות על פי העדפותיהם האישיות, וכן עוגמת נפש רבה, עת מסתבר להם כי ברכישתם את המוצרים הוטעו על ידי שופרסל ורמי לוי שיווק השקמה.

לדברי המבקשים, לא בכדי נקבע בתקן אורז כי אורז מעובד יסומן ויכונה בהתאם לצורת העיבוד (לבן, מצופה,מזוגג וכו’), צורת הגרעין (עגול, ארוך למחצה, ארוך) וכול הגרגרים השברים (שככל שכמותם גדולה יותר, איכות האורז נחותה יותר), שהם הקריטריונים הרלוונטיים והחשובים לצרכן. אלה המאפשרים לו לערוך השוואה בין סוגי האורז השונים, ולא כינויי איכות או ארץ המוצא, שלרוב אף אינה הארץ המצוינת על האריזה וממילא אינה רלנטית.

המבקשים מציינים, כי רכשו משופרסל ומרמי לוי שיווק השקמה את המוצרים “אורז בסמטי מובחר” “אורז פרסי“, ו”אורז תאילנדי” על רקע הצגתם ופרסומם, אחד כמוצר “מובחר” והשני המכונה “אורז פרסי”, לפיכך בעלי תדמית של אורז איכותי יותר מאורז רגיל. בדיעבד הסתבר להם כי הוטעו וכי סימון המוצרים ותיאורם בכינוי איכות הינו אסור ומנוגד לחוק ולמצער אינו רלוונטי להם כצרכנים, משאין הוא מאפשר להם להעריך את איכותם ואת תכונותיהם הרלוונטיות כגון צורת העיבוד, צורת הגרעין ותכולת הגרגרים השבורים.

לדבריהם, לשיא הגיעו הדברים עת הסתבר להם כי מקורו של האורז שרכשו, המכונה אורז פרסי, הוא בתאילנד, כפי שמופיע על אריזת המוצר. לטענתם, מבדיקה שערכו התחוור להם, כי מדובר בתופעה של ממש, החוזרת על עצמה במספר מוצרים המסומנים בשם גאוגרפי לציון סוג האורז, כאשר לעיתים מקור האורז בכלל הוא בארץ אחרת.

תגובת הנתבעות לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*