לחם חוק

צו פירוק זמני לחברת דגת הים לבקשת החברה

12 בנובמבר 2018

בית המשפט מינה מינה את עורכת הדין ליעד יוסף מחיפה לתפקיד המפרקת הזמנית של החברה. החברה נתקלה בקשיים בפעילותה השוטפת עקב אי חידוש רישיון היצרן שלה על ידי משרד הבריאות