ביטחון תזונתי

החקלאות המקומית מייצרת יותר מ-90% מסך הירקות והפירות הטריים שצורכים תושבי ישראל

10 בדצמבר 2020

איפה אנחנו עומדים ביחס לשנה הקודמת? מהו סך השטח החקלאי בישראל? באילו ענפים אנחנו מצטיינים בייצוא? עד כמה ביטחון המזון הישראלי בא לידי ביטוי? כל המספרים על החקלאות הישראלית