לחם חוק

משרד הבריאות נתבע לפצות ב-884 אלף שקל את חברת עטרה בגין ביטול זכייתה במכרז להספקת פירות וירקות לבתי החולים הממשלתיים

12 במרץ 2020

בתביעה נאמר, כי העותרת השקיעה כספים ומשאבים אדירים לצורך יישום המכרז, הספקת המוצרים מכוחו, וכן לצורך העמידה בלוחות הזמנים שנקצבו על ידי משרד הבריאות