חיידק הסלמונלה, מקור: ויקימדיה
E-food מארח

תחלואה בסלמונלוזיס בישראל 2017 / מאת פרופ’ קובי מורן-גלעד

14 בספטמבר 2017

לפי נתוני משרד הבריאות, בחודשים יוני-יולי 2017 נצפתה עלייה בשיעור המקרים של סלמונלוזיס בין פי שניים עד פי שלושה ביחס לחודשים המקבילים ודווחו מספר צברי תחלואה מאזורים שונים בארץ. שכיחותו היחסית של זן הקרוי סלמונלה אנטריטידיס עלתה לכ-60% מכלל תבדידי החיידק – זן אלים יחסית שנקשר להדבקה עקב חשיפה לביצים

עו"ד דלית בן ישראל ועו"ד אפרת ארצי
E-food מארח

הסדרה חקיקתית צרכנית של מועדוני לקוחות

4 בספטמבר 2017

תיקון לחוק הגנת הצרכן (מס’ 53), עוסק בהגבלת יכולתו של עוסק לסיים תכנית הטבות מתמשכת שהעניק ללקוחותיו בעת הצטרפותם למועדון הלקוחות שלו או לבצע שינויים בה, בין אם ההצטרפות נעשתה בתשלום ובין אם לאו

עו''ד דן חי
E-food מארח

סימני מסחר, זכויות יוצרים, פרטיות: שימוש הוגן מותר / מאת עו”ד דן חי

10 באוגוסט 2017

כך קובע חוק הגנת הפרטיות, כי שימוש בשם אדם, כינויו, תמונתו או קולו יהוו הפרה של הזכות לפרטיות, רק אם נעשו לשם רווח. אלא שלא תמיד ניתן לפרש בקלות את הכוונה שמאחורי הפרסום כדי להגיע למסקנה, האם אכן הפרסום נעשה לשם רווח