38 עובדי חברת שחיטת מהדרין שארית ישראל מבקשים צו לפירוק החברה בטענה לחדלות פירעון

לדברי העובדים, הם לא קיבלו את זכויותיהם האלמנטריות כעובדים במהלך עבודתם ובעת שפוטרו. כך לא קיבלו הודעה מוקדמת לסיום עבודתם, לא קיבלו את מלוא דמי החופשה ואת מלוא פיצויי הפיטורים שהיו זכאים להם, וחלקם לא קיבלו את מלוא דמי ההבראה ולא הופרשו בגינם מלוא ההפרשות לקרן הפנסיה

38 עובדי חברת שחיטת מהדרין שארית ישראל מבני ברק הגישו לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה למתן צו לפירוק החברה בנימוק לפיו היא חדלת פירעון. זאת מאחר שנותרה חייבת להם לטענתם כמיליון שקל בגין זכויות קוגנטיות אותם לא קיבלו במהלך תקופת עבודתם בחברה שנוסדה בחודש פברואר 2008.

לדברי העובדים, הם לא קיבלו את זכויותיהם האלמנטריות כעובדים במהלך תקופת עבודתם ו/או בעת שפוטרו על ידי החברה. כך לא קיבלו הודעה מוקדמת לסיום עבודתם, לא קיבלו את מלוא דמי החופשה אשר היו זכאים להם, לא קיבלו את מלוא פיצויי הפיטורים אשר היו זכאים להם, וחלקם לא קיבלו את מלוא דמי ההבראה להם היו זכאים, ולא הופרשו בגינם מלוא ההפרשות לקרן הפנסיה.

בבקשת הפירוק נטען עוד, כי למרות משלוח מכתב התראה לחברה בטרם הגשת בקשת הפירוק, נמנעה עד כה החברה מלהסדיר את חובה כלפי עובדיה או כל חלק ממנו, דבר המהווה חזקה לחדלות פירעונה, ולנוכח האמור זכאים העובדים לבקש את פירוקה.

לדברי העובדים, נקיטתו של הליך הפירוק הוא ההליך המועדף לקבלת זכויותיהם והליך הפירוק יאפשר להם לקבל את זכויותיהם מהמוסד לביטוח לאומי.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*