רשת רמי לוי מבקשת לבטל את החלטת הממונה על הגנת הצרכן להטיל עליה עיצום של כ-600 אלף שקל או להפחיתו

הממונה ייחס לרשת הפרות שעניינן פערים בנוגע לפרסום מלוא רשימת סניפיה, אי פירוט של הסניפים המקוונים, אי רישום כתובת הדואר של הסניפים המקוונים, פערים בנוגע לפרסום קובץ המצרכים ומחירים המעודכן שלה ועוד. לדברי המבקשת, מרבית ההפרות המיוחסות לה אינן רלבנטיות אליה אלא קשורות אם בכלל אך ורק לחברה נכדה שלה

סניף של רשת רמי לוי. צילום מסך

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה מבקשת מבית משפט השלום בראשון לציון לבטל את החלטת הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, להטיל עליה עיצום כספי בסך 607,500 שקל. לחלופין להורות על הפחתה משמעותית של סכום העיצום.

הממונה ייחס לרשת רמי לוי הפרות שעניינן פערים בנוגע לפרסום מלוא רשימת סניפיה, אי פירוט של הסניפים המקוונים, אי רישום כתובת הדואר של הסניפים המקוונים, פערים בנוגע לפרסום קובץ המצרכים ומחירים המעודכן שלה, פרסום קובץ המבצעים שלה, תנאיהם ומועדי פקיעתם בסניפיה השונים.

לדברי הממונה היקף הפרסום הנדרש כולל רשימת מצרכים, מחירים, ומבצעים המתקיימים בכל רגע נתון בכל אחד מסניפי הקמעונאי הגדול, ולפיכך אי פרסום של כל מוצר ומוצר הנמכר ו/או אי פרסום מחירו הכולל ו/או אי פרסום כל אחד ממבצעים בכל אחת מחנויות הקמעונאי, מהווה הפרה עצמאית ומובחנת, וניתן לראות בכל מצרך, כל מחיר, וכל מבצע שלא פורסם כהפרה נפרדת עליה ניתן להטיל עיצום כספי. ואולם הרשות נוקטת לעניין חישוב ההפרות בגישה מצמצמת ובאופן אשר יאזן בין האינטרס לאכיפה יעילה ובין פגיעה שאינה מידתית בקמעונאי הגדול.

לטענת רמי לוי שיווק השקמה, רוב הפערים האמורים לאו פערים הם, ובכל מקרה היא אינה נושאת באחריות למרביתם כי אם, אם בכלל, חברת קופיקס גרופ שנרכשה על ידה בחודש ספטמבר 2018.

לדברי המבקשת, מרבית ההפרות המיוחסות לה אינן רלבנטיות אליה כלל וכלל אלא קשורות אם בכלל אך ורק לחברה נכדה שלה, שהינה ישות משפטית נפרדת עם הנהלה נפרדת.

בהודעת הערעור שהוגשה על ידי רמי לוי שיווק השקמה נאמר כי טענותיה נשענות על ארבעה אדנים: ראשית, במועדים בהם מיוחסות לה ההפרות כלל לא נדרש לפרסם את הנתונים השייכים לסניפי קופיקס ורמי לוי בשכונה. שנית, אף אם אכן נדרש לפרסם את הנתונים במועדים האמורים הרי שהאחריות בגין כך אינה מוטלת עליה, שלישית, הדרך בה קבעה הרשות את מספר העיצומים אינה סבירה, בלתי מידתית, ומבטאת חריגה מהסמכות הנתונה לה על פי החוק. רביעית ולחלופין – אף בהנחה המוכחשת לפיה הרשות הייתה רשאית להטיל עליה את העיצומים הכספיים, הרי שבכל מקרה מן ההכרח להפחית את סכומי העיצומים.

לסיכום נטען בהודעת הערעור כי הממונה שגה בהטלת העיצום הכספי על רמי לוי שיווק השקמה, לא כל שכן בקובעו כי ההפרות בוצעו בנסיבות מחמירות, ולפיכך מתבקש בית המשפט לקבל את הערעור ולבטל לחלוטין את החלטתו של הממונה.

תגובת הממונה

תגובת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן: “הרשות פעלה במסגרת הסמכויות שניתנו לה, ולאחר החקירה נמצא כי רשת רמי לוי ביצעה מספר הפרות של חוק קידום התחרות בענף המזון, תשע”ד-2014 ועל כן הוטל עיצום כספי. באשר לערעור שהוגש, הדיון יערך בבית המשפט ולא באמצעות התקשורת”.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*