רש”ת נתבעת לבטל זכייה של קפה קפה במכרז להפעלת מסעדה בגשר אלנבי

בעתירה נאמר כי העותרת ורשת קפה קפה היו המתמודדות היחידות במכרז האמור, וכי הצעתה של העותרת הייתה מלאה ומפורטת, ואילו הצעתה המקורית של קפה קפה, לטענת העותרת, חסרה פרטים מהותיים

מזנון באולם הנוסעים במסוף אלנבי. צילום: רש"ת

חברת ע. דורון אל פרויקטים שבבעלות דורון עמר, המנהלת ומפעילה מערך הסעדה במסוף נהר הירדן ובמסוף הגבול היבשתי גשר אלנבי בין ישראל לירדן, הגישה עתירה מנהלית לביטול החלטת רשות שדות התעופה, במסגרתה הוחלט לאשרר את זכייתה של רשת קפה קפה במכרז להפעלת מסעדה במעבר הגבול גשר אלנבי.

בית המשפט המחוזי בתל אביב מתבקש לקבוע כי ההחלטה פסולה וככזו דינה להתבטל, וכן להצהיר ולהורות כי הצעתה של חברת ע.דורון אל פרויקטים היא ההצעה הזוכה במכרז, ולחלופין בלבד להורות על ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש.

בד בבד עם הגשת העתירה הגישה ע.דורון אל פרויקטים בקשה לאסור על רשות שדות התעופה בצו ביניים להמשיך בהליכי המכרז, ובתוך כך להתקשר בהסכם התקשרות עם רשת קפה קפה.

בעתירה נאמר כי העותרת ורשת קפה קפה היו המתמודדות היחידות במכרז האמור, וכי הצעתה של העותרת הייתה מלאה ומפורטת, ואילו הצעתה המקורית של קפה קפה, לטענת העותרת, חסרה פרטים מהותיים ביותר וכן מספר פרטים טכניים לכאורה. בנסיבות אלה סבורה העותרת שהצעתה של קפה קפה הייתה צריכה להיפסל על הסף ולא לעבור בכלל לשלב ב’ של המכרז שעניינו בדיקת איכות ההצעות והמציעים, לא כל שכן לשלב בחינת ההצעות הכספיות.

לדברי העותרת מסיבות שאינן ברורות החליט מאן דהוא ברשות שדות התעופה לעשות הכול על מנת להכשיר את הצעתה של קפה קפה, ומשכך העניקה הרשות לקפה קפה פרק זמן נוסף על מנת שתערוך למעשה מחדש את הצעתה. בכלל זה אפשרה לה הרשות להעביר לידיה במועד מאוחר למועד הקובע להגשת ההצעות, מסמכים מהותיים ביותר שעמדו בבסיסו של המכרז ובלעדיהם לא ניתן היה בכלל לנקד את איכות ההצעה, מסמכים הכוללים את את התוכנית התפעולית המלאה של המסעדה הכוללת תכנית העמדה אדריכלית, וכן את רשימת התפריטים המיועדת למסעדה.

בעתירה נאמר,כי עובדות מדהימות אלו המעידות על פגיעה מהותית בשוויון בין המציעים מצידה של הרשות, התגלו לעותרת רק לאחר ההודעה על זכייתה של קפה קפה כאשר קיבלה לידיה את מסמכי המכרז.

לדברי העותרת, היא פנתה לרשות שדות התעופה בדרישה לפסילת הכרזתה על קפה קפה במכרז, ואולם נמסר לה כי ועדת המכרזים החליטה לאשרר את זכייתה של קפה קפה במכרז.

לסיכום נטען בעתירה, כי בנסיבות העניין שבהן הצעתה הכספית של העותרת לא הייתה רחוקה מהצעתה של קפה קפה, לא כל שכן שעה שבמדד איכות ההצעה והמציע היא גברה על הצעת קפה קפה, יהא זה נכון ראוי וצודק להורות לרשות שדות התעופה להכריז על הצעתה של העותרת כעל ההצעה הזוכה במכרז.

מרשות שדות התעופה נמסר: “תגובת רש”ת תינתן בבית המשפט”.

תגובת קפה קפה לא התקבלה כד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*