פרמיית הביטוח לסיכוני שביתות (טרור) בביטוח ימי / מאת אבי בן חורין

בעקבות ההחלטה על מצב מלחמה בישראל נוצר מצב בלתי סביר: מצד אחד יש מיון פרמיה כולל (בגין סיכונים ימיים, סיכוני מלחמה, סיכוני שביתות) אך מצד שני, המבטחים אינם מעניקים את הכיסוי במלואו

אוניית המכולות עוברת בתעלת סואץ
אבי בן חורין
אבי בן חורין

מאת אבי בן חורין

כפי שכבר נכתב ונאמר בהקשר למצב המלחמה השורר עתה באזורנו, יש שונות בין המבטחים הימיים הישראליים. חלקם אינו משנה את תנאי הכיסוי בפוליסות הפתוחות הקיימות אצלו, חלקם משנה את תנאי הכיסוי רק לגבי פוליסות חדשות ויש גם מי שהחליטו, בעקבות בקשה / הודעה / הערה של גורמים ביטוחיים מחו”ל, לבטל את כיסוי השביתות. כאמור, מה שמעניין מבחינתנו בשעה זו זה כיסוי הטרור הכלול בסעיף זה.

בעקבות ההחלטה הנ”ל נוצר מצב בלתי סביר: מצד אחד יש מיון פרמיה כולל (בגין סיכונים ימיים, סיכוני מלחמה, סיכוני שביתות) אך מצד שני, המבטחים אינם מעניקים את הכיסוי במלואו. השאלה הפשוטה שנשאלת היא מה העלות של סיכון השביתות שאמור להיות מופחת מהפרמיה הכללית בגין ביטוח ימי? למען ההבהרה, הפרמיה לביטוח ימי בארץ בעשרים השנה האחרונות היא מספר כולל ללא פירוט המרכיבים.

כדאי לדעת שהפוליסה הימית כוללת בין השאר הבהרה במסגרת סעיף הביטול, שעם מתן הודעה של שבעה ימים מראש יש באפשרות המבטח לשנות את תנאי הכיסוי לנזקי מלחמה ושביתות. ובמילים אחרות, זכותו להתאים את הפרמיה הנגבית בגין סיכונים אלו למצב השורר באזור או אף לבטל את הכיסוי. כל זאת אך ורק לגבי משלוחים שיוצאים לדרכם לאחר מועד כניסת השינוי לתוקף, כלומר לאחר שבוע מרגע ההודעה.

השאלה הנ”ל הופנתה למבטחים שביטלו את כיסוי השביתות, כי הרי בחיובי הפרמיה הקרובים יש לעדכן את הפרמיה שהם מחויבים בה לאור שינוי הכיסוי. התשובות שהתקבלו הן מעניינות, שלא לומר מעבר לכך. ההתייחסות של אחת מהן הייתה שמכיוון שלא מדובר בפרמיה מוגדרת בפוליסה הימית לכיסוי נזקי מלחמה וטרור, אי אפשר להקטין את הפרמיה הכוללת ברגע שכיסויים אלו מבוטלים. העובדה שההסבר הראשוני הוא שאין עלות מוגדרת במפורש היא תקלה מקצועית של מי שעוסק בביטוח ימי, או ליתר דיוק התעלמות מהכללים המלווים את הפוליסה והענף בכללותו.

הסברנו כאן במאמרים קודמים, שהפוליסה כוללת תנאי ברור של שינוי בכללי הכיסוי לגבי סיכוני מלחמה ושביתות עד כדי ביטולם במקרים שהמציאות מחייבת זאת. היות ובמצב זה הכיסוי הימי אינו אמור להשתנות, משמע הפרמיה בגין הכיסוי הימי נשארת כפי שהייתה, חייב כל מבטח (אם לא גם המבוטח, הסוכן / הברוקר) לדעת מה מרכיבי הפרמיה בפוליסה כדי לדעת מה יהיה שיעור ההגדלה או הביטול בעתיד.

בנוסף, ידוע לכל (לפחות לאלו שעסקו בעבר בביטוח ימי) שגם אם הפרמיה הימית הבסיסית היא החלטה עצמאית של המבטחים, הרי הפרמיה לביטוח נזקי מלחמה וטרור בביטוח ימי, בעולם כולו או לפחות בעולם המערבי, הופיעה בטבלאות שהוכנו והופצו על ידי הוועדה לסיכוני מלחמה בלונדון והן היו מקובלות על כולם. עם ההחלטה שמדובר בקרטל ויש לבטלו, נקבעה שיטה שבה גורמים מסחריים יכולים לתת חוות דעת לגבי מידת הסיכון (ולא המחיר) באופן רציף למיקומים שונים על פני כדור הארץ.

בישראל נקבע מצב (שלא באופן מאורגן ולא בהחלטה יזומה) כי התעריף יישאר בהתאם למה שהיה בעבר, וכך היה. גם אם היו סטיות מהנוהג הבלתי כתוב, ידעו הכל מהם שיעורי התעריפים לנזקי מלחמה ושביתות. אם יש מי שהחליט לקבוע תעריף כולל לפוליסה בגובה תעריף המלחמה או אפילו פחות מכך, זו אכן הייתה זכותו, אך הרוב המכריע של המבטחים נהג כהעתק-הדבק ונשאר צמוד לתעריפי העבר.

יתרה מכך, גם עתה, כשהגיעה ההודעה מהשווקים בחו”ל לגבי התייחסות המבטחים שם לנזקי מלחמה וטרור, נרשם במפורש שלגבי משלוחים לישראל וממנה ההתייחסות היא H.C. כלומר הכיסוי קיים אך הוא כפוף לתנאים / מחירים שייקבעו בנפרד, ומי שאמור להחליט על כך זה המבטח הישיר ולא גורם אחר. המשמעות היא ברורה – יש מחיר. ולכן תשובה של “אין מחיר” היא חיתום לא מקצועי, אם לא מעבר לכך.

מבטח אחר מצא לנכון להבהיר שאכן יש היגיון בטענה של צורך בהחזר פרמיה – כשלא ניתן כיסוי, אך היות שמדובר לדבריו על מספרים נמוכים, הוא יפעל מול כל לקוח שיפנה בנושא בגישה של “בית הלל”. גם אם זו אינה בדיוק התשובה הרצויה / המקווה, היא בהחלט בדרך הנכונה ובוודאי שאינה פוסלת את הצורך לפעול כצפוי מצד בחוזה (פוליסה הינה חוזה).

לסיום, איך נאמר במערכון המפורסם: “אתה הבנת את זה?”.


הכותב הוא מומחה לביטוח ימי

  • המאמר פורסם לראשונה בפוליסה, עיתון הביטוח והפיננסים

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*