ייצוגית נגד שופרסל בנוגע להתנהלותה ביחס לכרטיסי המועדון מטעמה

נטען בבקשה כי שופרסל מונעת מחברי המועדון שלה לעשות שימוש בהטבות שהם מקבלים, וזאת עקב השימוש בכרטיס אשראי של חבר מועדון אחר וזאת ללא כל הודעה ללקוח ואף בניגוד למנהגה ביחס לאמצעי תשלום אחרים

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 3 מיליון שקל הוגשה לבית המשפט המחוזי בלוד כנגד שופרסל. זאת בנוגע להתנהלותה ביחס לכרטיסי המועדון מטעמה ולהטבות שהן מזכות את מחזיקיהן. במסגרת התנהלותה זו נטען בבקשה מונעת שופרסל מחברי המועדון שלה לעשות שימוש בהטבות אשר הם מקבלים, וזאת עקב השימוש בכרטיס אשראי של חבר מועדון אחר וזאת ללא כל הודעה ללקוח ואף בניגוד למנהגה ביחס לאמצעי תשלום אחרים, ותוך שהיא מטעה את מחזיקיהן לחשוב כי ההטבות ניתנו.

לטענת המבקשים, בני הזוג שירן שטינברג ואנה קוולנקו מיוקנעם עילית, במקרים בהם נעשה שימוש בכרטיס מועדון שהונפק לאדם אחר שאינו בעל כרטיס המועדון המקורי בעסקה, מבוטלות ההטבות באופן פתאומי ובעל הכרטיס מחויב בסכום העסקה המלא ללא הטבה. צעד זה נטען בבקשה מבוצע ללא התראה ללקוח וללא הודעה על שינוי המחיר החל, ולמעשה שופרסל אינה מודיעה כלל כי השימוש בכרטיס מועדון של אחר ישנה את עלויות העסקה.

התנהלות זו מצידה של שופרסל נטען בבקשה מהווה הפרה של תקנונה המהווה חוזה בין הצדדים והטעיה צרכנית, וכי כתוצאה מהתנהלותה האסורה נגרמה לחברי הקבוצה המיוצגת נזקים הכוללים את הפסדי ההנחות להן הם היו זכאים במהלך רכישותיהם.

לדברי המבקשים אין כל מגבלה בתקנון של שופרסל או בדין על אמצעי התשלום בו נעשה שימוש במסגרת העסקה. עם זאת, נאמר בבקשה כי שופרסל טוענת כי כרטיס חבר מועדון הינו אישי ובלתי ניתן להעברה, ולפיכך לא מתאפשר מימוש ההטבות.

אלא שלדברי המבקשים תשובה זו שגויה משפטית, אינה רלוונטית לעניינו, ואף אינה עולה בקנה אחד עם התנהלותה הכללית של שופרסל. לטענת המבקשים, טענתה של שופרסל בדבר דרישת השימוש האישי בכרטיס הינה טענת סרק של ממש, ומניעת האפשרות לשלם על עסקת חבר מועדון באמצעות כרטיס שופרסל השייך לאחר, מהווה הפרה של חוזה המסגרת והתקנון.

בית המשפט מתבקש לחייב את שופרסל בפיצוי לקוחותיה בשיעור ההטבות אשר נמנעו מהם, וכן לחייבה בצו עשה להכיר בכל תשלום של חבר מועדון כזכאי להטבות ללא קשר לאמצעי התשלום בו נעשה שימוש או לזהות המשלם.

משופרסל לא התקבלה תגובה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*