ייצוגית נגד שופרסל בטענה להטעיה צרכנית בהצגת מחירים בעסקאות מכר מרחוק בשופרסל אונליין

לטענת המבקש, שופרסל אינה מציגה את "המחיר הכולל" בעת רכישת סל קניות בשופרסל אונליין ומחייבת את הלקוחות במחיר גבוה יותר מזה שהוצג על ידה, תוך הוספה באופן אוטומטי של תשלום דמי המשלוח בשלב הקופה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז כנגד שופרסל בטענה להטעיה צרכנית חמורה וממושכת בקשר להצגת מחירים בעסקאות מכר מרחוק בשופרסל אונליין.

לטענת המבקש יצחק עגיב, שופרסל אינה מציגה את “המחיר הכולל” בעת רכישת סל קניות בשופרסל אונליין ומחייבת את הלקוחות במחיר גבוה יותר מזה שהוצג על ידה, תוך הוספה באופן אוטומטי של תשלום דמי המשלוח בשלב הקופה.

זאת ועוד, נטען בבקשה, על אף שהנחיית הרגולטור מחייבת הצגה של מחיר המשלוח (או דמי השירות באיסוף עצמי) כפריט הראשון בהזמנה. שופרסל מתעלמת מכך ובמחשבון “סל הקניות” הדבר לא נעשה (לא כפריט הראשון ולא בכלל) תוך שמוצג מחיר כולל של סל הקניות שאינו כולל את מחיר המשלוח או דמי השירות.

המבקש מציין, כי במסגרת רכישה בשופרסל אונליין אין כל אפשרות להימנע מתשלום דמי המשלוח (או דמי השירות במקרה של איסוף עצמי מהסניף) כך שהמחיר שמוצג ללקוחות ב”סל הקניות שלי” אף פעם לא יהווה את המחיר הכולל והאמיתי של הסל. ברור, נאמר בבקשה, כי המחיר המוצג ללקוח במהלך הרכישה הוא המחיר המחייב ולשופרסל אסור היה לגבות את המחיר הגבוה יותר שהוצג בשלב “הקופה”.

עוד מציין המבקש כי הלקוחות נעזרים במחשבון “סל הקניות שלי” כדי לעמוד על מחיר הסל כמכלול לאורך הליך הרכישה, ובהינתן מחירו הכולל של הסל המוצג בפניהם, הם מוסיפים פריטים בהתאם לצרכיהם ותקציבם.

לטענת המבקש התנהלות שופרסל בענייננו המפרידה באופן פיקטיבי (ואסור) בין מחיר הסל לבין מחיר המשלוח ( או דמי השירות) יוצרת אצל הלקוח תפיסה שגויה ומטעה לפיה מחיר הסל שלהם נמוך ממחירו האמיתי. במילים נוספות, נאמר בבקשה, כי בשלב הקריטי של קבלת ההחלטה בדבר הוספת פריטים לסל הקניות, המידע המוצג ללקוח בדבר מחיר סל הקניות שלו הוא שגוי מטעה ולמצער בלתי שקוף, באופן המונע ממנו לקבל החלטה מושכלת.

הדבר, נטען, מביא להוצאת כספים בשיעור גבוה מהמתוכנן והמבוקש על ידי הצרכנים, פוגע ביכולת שלהם לשקול כראוי את כדאיות העסקה, ופוגע ביכולת שלהם לבצע השוואת מחירים לסלי הקניות המקבילים של המתחרים המציגים את המחיר הכולל והאמתי של הסל.

לדברי המבקש לשופרסל יש אינטרס מובהק, שבשלב הוספת הפריטים לסל הקניות לא תוצג ללקוחות תמונה שקופה וברורה בדבר המחיר וכי הם יסברו שמחיר הסל נמוך ממחירו בפועל, שכן הדבר עשוי להשפיע עליהם בין היתר ברכישת מוצרים נוספים או יקרים יותר ובכך להעשיר את קופתה. כמו כן מרוויחה שופרסל מכך שסל הקניות ב”שופרסל אונליין” מצטייר ללקוחות כאטרקטיבי יותר.

לסיכום נאמר כי התנהלותה של שופרסל, המוסיפה את מחיר המשלוח רק בשלב הקופה, לאחר השלמת הליך מילוי סל הקניות, פוגעת בלקוחות וגורמת להם לנזקים, לרבות ללקוחות אשר בשל כך נמנעו מהשלמת העסקה. בנוסף, שופרסל מזמינה לקוחות לרכוש סל מוצרים ב”שופרסל אונליין” כאשר לא מוצג מחיר המשלוח או דמי השירות כמתחייב.

בית המשפט מתבקש לתת סעד כספי בדמות פיצוי ו/או השבה בגובה סכום התשלום שנגבה ביתר מהלקוחות, דהיינו תוספת התשלום שנדרשו לשלם בגין דמי המשלוח/דמי השירות, וכן לפצות את הלקוחות בגין נזקיהם הבלתי ממוניים. בנוסף מתבקש בית המשפט להורות לשופרסל לשנות את הצגת מחיר המשלוח/דמי השירות במסגרת “שופרסל אונליין”” וכן הפרסומים שלה, כך שהמחיר יוצג כפריט הראשון בהזמנה במסגרת מחשבון “סל הקניות שלי”, יוצג בהבלטה ובאופן מלא בעמוד הכניסה ל”שופרסל אונליין”, ויוצג בפרסומים ובאתר האינטרנט ובקטלוגים של שופרסל בהתאם להנחיית הרגולטור.

תגובת שופרסל לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*