ייצוגית נגד רשת רמי לוי בטענה לאי כיבוד תווי קנייה שהונפקו מטעמה אשר טרם מומשו במלואם

בבקשה נאמר כי לאוחז בתווים אין דרך לדעת אם התווים שלו יכובדו על ידי הרשת אם לאו, עד לניסיון מימוש התווים בפועל. גם אם האוחז בתווים בודק את התוקף והיתרה בתווי הקנייה במועד מסוים, ואף אם השתמש בחלק מיתרת התווים במועד מסוים, מתברר כי הדבר אינו מספק ערובה לכך שניתן יהיה להמשיך לעשות בהם שימוש

רמי לוי לעסקים. צילום: יח"צ

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה בטענה לאי כיבוד תווי קנייה שהונפקו מטעמה אשר טרם מומשו במלואם ועל אף שלא חלף מועד התוקף הנקוב עליהם.

בבקשה שהוגשה לביהמ”ש המחוזי מרכז-לוד נאמר כי רשת המרכולים רמי לוי, מהגדולים במדינה, נוהגת להנפיק תווי קנייה ולשווקם בעצמה ובאמצעות אחרים. לעיתים הרשת מבטלת ו/או חוסמת תווי קנייה שכבר שווקו והועברו הלאה ללקוחות, כך שהיא מונעת את מימושם על ידי האוחזים בהם. הרשת עושה כן מבלי לכלול התייחסות לדבר על גבי תווי הקנייה, כך שהאוחזים בתווים אינם יכולים לצפות כי היא עלולה לנקוט בפעולה שכזו.

בבקשה נאמר כי לאוחז בתווים אין דרך לדעת אם התווים שלו יכובדו על ידי הרשת אם לאו, עד לניסיון מימוש התווים בפועל. כך שגם אם האוחז בתווים בודק את התוקף והיתרה בתווי הקנייה במועד מסוים, ואף אם השתמש בחלק מיתרת התווים במועד מסוים, מתברר כי הדבר אינו מספק ערובה לכך שניתן יהיה להמשיך לעשות שימוש בתווים במועד מאוחר יותר.

עוד נאמר בבקשה, כי אף במקרה של ביטול או חסימת תווים בפועל, רשת רמי לוי שיווק השקמה אינה נוקטת בפעולות כלשהן על מנת ליידע את הציבור על הגבלת השימוש בצווים( פעולה אסורה כשלעצמה).

המבקשים: רננה קורן מהישוב ביתר וחיים ברדה תושב בני ברק, טוענים כי תווי קנייה הם בעלי תוקף עצמאי ואין לרשת רמוי לוי זכות להגביל את תוקפם בדיעבד, גם במקרים בהם קיים סכסוך עם גורמים מתווכים שהיו אמורים לשלם לה עבור תווי הקנייה. קל וחומר נכון הדבר עת רמי לוי נוקטת בהליכים לגביית התמורה עבור התווים, במקביל לכך שהיא מונעת את השימוש בהם.

המבקשים מציינים כי הם לקוחות של רמי לוי אשר רכשו תווי קנייה במיטב כספם, בדקו מראש כי התווים תקפים ואף מימשו חלק מהם בפועל. לפתע פתאום הם גילו כי רמי לוי מנעה מהם את האפשרות לממש את התווים שברשותם, ואף כאשר פנו לחברה לקבלת הסברים, זכו לתשובות מתחמקות, וכי בדומה להם קיימים לקוחות רבים נוספים אשר ניזוקו באופן דומה, ועל כן תביעתם זו נועדה לחייב את רמי לוי לקיים את התחייבויותיה כלפי לקוחותיה ולפצותם על נזקיהם.

תגובת הרשת לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*