ייצוגית נגד סודה סטרים בטענה להטעיה צרכנית בקשר לקיבולת הבקבוקים

נטען בבקשה, כי בעוד סודה סטרים מתהדרת במצגיה הרשמיים בבקבוקי פלסטיק 1 ליטר, בפועל מכילים בקבוקים אלה 840 מ"ל בלבד, ובקבוקי 0.5 ליטר מכילים 0.45 ליטר בלבד

בקבוקי סודה סטרים. צילום מסך

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד חברת סודה סטרים ישראל המיצרת ומשווקת מכשירים ביתים להכנת מים מוגזים ומוצרים נלווים, בטענה להטעיה צרכנית שיטתית, מכוונת, ומתמשכת.

בבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז נאמר כי מכשיריה של סודה סטרים מחייבים שימוש בבקבוקי הגזה ייעודיים, ואולם מצגיה של סודה סטרים החולשת אף על הייצור והשיווק בשוק הבקבוקים, מטעים את הצרכן לרעה ביחס למידות הבקבוקים וקיבולם.

לדברי המבקשות, רוני שוורץ ואמלי רוסנו, תושבות כפר שמריהו, על גבי הבקבוקים מוטבע קו סימון אשר בהתאם להנחיותיה של סודה סטרים אין למלא את הבקבוק מעבר לו. קו סימון זה תוחם הלכה ולמעשה את הקיבול האפקטיבי של הבקבוק ומכתיב איזו כמות משקה סודה תופק בכל הגזה והגזה.

והנה, נאמר בבקשה, בעוד סודה סטרים מתהדרת במצגיה הרשמיים בבקבוקי פלסטיק 1 ליטר, בפועל מכילים בקבוקים אלה 840 מ”ל בלבד, ובקבוקי 0.5 ליטר מכילים 0.45 ליטר בלבד. עוד נטען כי בעוד בקבוקי הפלטיק מוצגים כבעלי נפח 0.8 ליטר (ובפרסומים אחרים 0.75 ליטר) הרי קיבולתם תחומה בקו סימון של 0.615 ליטר בלבד, ואף אם ימלואו עד גדותיהם כי אז יכילו 0.72 ליטר בלבד.

לטענת המבקשות, קיבולת הבקבוקים קטנה אם כן בשיעורים ניכרים של כ-10%-23% ביחס למצגיה של סודה סטרים. המבקשות סבורות כי אין מדובר בשגגה תמימה בפרסום, כי אם בקו שיווקי מכוון וחסר תום לב.

לדבריהן, סודה סטרים מודעת היטב להטייה ביחס למידות האמת, ומודעת לא פחות מכך אף לחובתה לכל הפחות לתת גילוי נאות נוסף ביחס לקיבול האפקטיבי. חרף האמור בחרה ובוחרת סודה סטרים להתעלם מחובותיה כלפי קהל הצרכנים בכוח ובפועל, הכול מטעמי עשיית עושר פסולים.

בבקשה נאמר, כי הצרכן אשר רוכש את המוצר על בסיס המצגים המטעים שלא לומר השקריים, מקבל מוצר נחות מזה שביקש לרכוש לעצמו. בין היתר בראש ובראשונה נדרש הצרכן להפעלות חוזרות ונשנות בתדירות גבוהה מזו שכיוון לה, על עוגמת הנפש, הטרחה היתרה, והשקעת הזמן העודפת הכרוכים בפעולה והעלויות הנלוות המתווספות לה.

בנוסף פוחתת פונקציונליות המכשיר והבקבוקים בעבור הצרכן הסביר, ניטלת מן הצרכן האפשרות לבחור בחירה צרכנית מושכלת מול החלופות הקיימות בשוק הרלוונטי, בהסתמך על נתוני המוצר המלאים ותכונותיו, ונפגעת האטונומיה שלו. עוד הדעת נותנת, כי לנוכח פעולות ההגזה התכופות יותר הנדרשות אף אורך חיי המכשיר עלול להיפגם.

לדברי המבקשות, על סודה סטרים לעמוד במצגיה ובהתחיבויותיה שבבסיס ההתקשרות ומשקיים פער בין המוצג על ידה והמוסכם בין הצדדים לבין המסופק, ראוי פער זה לפיצוי הולם.

תגובת סודה סטרים לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*