ייצוגית בעילה של הטעיה צרכנית הוגשה נגד חברות המשווקות מוצרי עוף

לטענת המבקש, המשיבות משווקות מוצרי עוף ארוזים מראש הנמכרים במשקל תוך תיאורם כ"כרע" או "ירך", כאשר בפועל המוצרים כוללים איברי עוף נוספים שאינם כלולים בתיאור המוצר ומהווים בעיקר פסולת

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בעילה של הטעיה צרכנית הוגשה כנגד חברות המייצרות או משווקות מוצרי עוף. לטענת המבקש דוד ישראל מלכה, תושב בית שמש, המשיבות משווקות מוצרי עוף ארוזים מראש הנמכרים במשקל תוך תיאורם כ”כרע” או “ירך”, כאשר בפועל המוצרים כוללים איברי עוף נוספים שאינם כלולים בתיאור המוצר ומהווים בעיקר פסולת.

המבקש מציין כי הוא נוהג לרכוש מוצרי עוף לבית מעת לעת, וכי בשעת ההכנה של אותם המוצרים הוא נוהג “לנקות” את הכרעיים והירכיים תוך הסרת חלקי עור ושומן עודפים וכן עצמות גב וזנב המחוברים לכרעיים או לירכיים לפי העניין. לדבריו כמות הפסולה שהייתה מצטברת לאחר ה”ניקוי” האמור לא הייתה מבוטלת ביחס לכמות העוף שנותר לאכילה.

בפנייה לביהת המשפט נאמר כי הבקשה עוסקת בחלקי עוף מתוצרת המשיבות, ששווקו על ידן ככרעיים וכירכיים במכירה לפי שקילה, שעה שהן כללו חלקי עוף נוספים אשר בעיקרם מהווים פסולת שאינם כרעיים וירכיים.

המבקש מציין כי בעולם משווקים כרעיים וירכיים בהתאם לתקנים כשהם אינם כוללים עצמות האגן, חוליות הגב והזנב כפי שנעשה על ידי המשיבות אשר המוצרים המשווקים על ידן אינם מתאימים לסימון שעל גבי אריזתם והם כוללים איברים נלווים שאינם חלק מהגדרת המוצר כפי שסומן על ידן.

לטענת המבקש, המשיבות מטעות את הצרכנים ביחס לטיב המוצרים, שכן אלה משווקים כאשר מחוברים אליהם חלקים המהווים פסולת, ביחס למהות ולסוג המוצרים שכן המוצרים משווקים אינם כתיאורם על גבי האריזה, וכך גם ביחס למשקל המוצרים שכן המוצרים הנמכרים במשקל כוללים חלקים שאינם חלק מהמוצרים, וחרף זאת הם נשקלים עמם, וכן ביחס לשם המוצרים – שכן המוצרים המשווקים קרויים בשמות אחרים מאשר אלו שהמשיבות מכנות אותם. כמו כן, מטעות המשיבות לטענתו את הצרכנים ביחס להתאמת המוצרים לתקן, שכן המוצרים אינם מתאימים לתקן.

בית המשפט מתבקש להורות למשיבות לקיים את הוראות הדין בין בדרך של הסרת עצם האגן, הגב, והזנב מהמוצרים המשווקים על ידן כ”כרע” ו”ירך”, ובין בדרך של סימון המוצרים הכוללים את עצם הגב בשמם הנכון. בנוסף, לחייב את המשיבות לפצות את הצרכנים בגין נזקיהם הממונים והבלתי ממוניים.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*