ייצוגית בהיקף כ-56 מיליון שקל נגד סודה סטרים

לטענת המבקשים, סודה סטרים בשלל דרכים פסולות משמרת לעצמה את השליטה בהחלפת המכלים ומפיקה מכך רווח גדול. נטען עוד, כי החברה מטעה את הלקוחות בהציגה מצג כוזב לפיו מילוי מיכל הגז באמצעות אחרים מנוגד לחוק ומהווה הפרה של זכויותיה, ואלה הם דברים חסרי שחר

סודה סטרים. צילום מסך

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של כ-56 מיליון שקל הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז כנגד חברת סודה סטרים ישראל. בבקשה נאמר כי סודה סטרים היא בעלת מונופולין בשוק המכשירים הביתיים להגזת מים ואוחזת ביותר מ-90% משוק זה בישראל. החברה, נאמר בבקשה, מוכרת את מכשירי ההגזה בצירוף מיכל גז וכאשר הגז שבמיכל אוזל נדרש הלקוח להחליף את המכל הריק במיכל מלא.

לטענת המבקשים: אסף פינק ויוסף גיא, סודה סטרים בשלל דרכים פסולות משמרת לעצמה את השליטה בהחלפת המכלים ומפיקה מכך רווח גדול.

לדבריהם, סודה סטרים מתיימרת להודיע ללקוחות כי המכל נותר בבעלותה ונמסר לשימוש על פי רישיון, והיא אף מזהירה את הלקוחות כי מילוי המכל על ידי אחרים מלבדה מהווה הפרה של זכויותיה. בנוסף מזהירה סודה סטרים כי מילוי המכל באמצעות אחרים מנוגד לחוק ויוצר סכנה בטיחותית.

בדרכים אלה, נטען בבקשה, מאלצת סודה סטרים את הלקוחות לפנות רק אליה לצורך מילוי המכלים וכך היא משיגה לעצמה מעמד מונופוליסטי גם בשוק מילוי המכלים, ואם בכך לא די – גובה סודה סטרים מחיר מופרז בגין מילוי הגז.

התנהלות זו, נאמר בבקשה, מנוגדת לדין והלקוחות הרוכשים את המכשיר על כל חלקיו אינם נותנים את הסכמתם לכך שהמכל נשאר בבעלותה של סודה סטרים, והצהרותיה של סודה סטרים בקשר לכך מופיעות במסמכי לוואי אשר הלקוחות מתוודעים אליהם לאחר הרכישה אם בכלל, ועל כן הצהרות אלה אינן מחייבות את הלקוחות.

יתירה מכך, כך נטען, גם אם הלקוחות היו מסכימים לכך, הרי שאלה תנאים מקפחים בחוזה אחיד מאחר שמדובר בתנאי המחייב את הלקוח באופן בלתי סביר להיזקק לספק ומגביל את החופש שלו להתקשר עם אחר.

סודה סטרים, נטען עוד בבקשה, גם מטעה את הלקוחות בהציגה מצג כוזב לפיו מילוי מיכל הגז באמצעות אחרים מנוגד לחוק ומהווה הפרה של זכויותיה, ואלה הם דברים חסרי שחר וסודה סטרים מפרה בכך את הוראות חוק הגנת הצרכן.

לסיכום נטען בבקשה, כי סודה סטרים פועלת בדרכים פסולות כדי לשמר את מעמדה תוך חסימת תחרות, מנצלת לרעה את מעמדה המונופוליסטי באופן המפחית את התחרות, פוגעת בציבור, ובנוסף על כך גובה מחיר מופרז עבור מילוי המכלים בגז, ובגין כל מילוי מפיקה רווח עודף שאין לו מקום בסביבה תחרותית.

את תגובת הנתבעת לא קיבלנו עד כה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*