יוני גידול ושיווק פרגיות תובעת את חברת הביטוח בעקבות תמותה של עופות

עוד נטען, כי התביעה עוסקת בנזקים שנגרמו לתובעת כתוצאה מהתנהלותה של הפניקס, אשר החליטה לדחות את תביעתה בניגוד לתנאי הפוליסה, והלכה למעשה הפרה את הסכם הפוליסה, עיכבה תשלומים והסבה לה נזקים נוספים

תרנגולות לביצים בלול סוללות מודרני, צילום: ויקימדיה
תרנגולות לביצים בלול סוללות מודרני, צילום: ויקימדיה (ללול בתמונה אין שום קשר לידיעה)

חברת יוני גידול ושיווק פרגיות, שבבעלותה חוות לולים לגידול עופות צפון מערבית למושב עין יעקב, הגישה תביעת תגמולי ביטוח בסך 300 אלף שקל נגד המבטחת שלה. בתביעה שהוגשה לבית משפט השלום בהרצליה נאמר כי עניינה בנזקים שנגרמו לתובעת בגין אירוע תמותת עופות באחד משני הלולים שבחווה, כתוצאה מתקלה חשמלית בממסר של מערכת הגיבוי להפעלת הווילונות (מערכת האמורה להפעיל את הווילונות כאשר הטמפרטורה בלול עולה מכל סיבה שהיא). חוות הלולים, מציינת התובעת, בוטחה בפוליסת ביטוח “אקסטרה” לחבר מושב, לכיסוי נזקים כגון אלו.

עוד נטען, כי התביעה עוסקת בנזקים שנגרמו לתובעת כתוצאה מהתנהלותה הרשלנית של חברת הביטוח, אשר החליטה לדחות את תביעתה בניגוד לתנאי הפוליסה, והלכה למעשה הפרה את הסכם הפוליסה, עיכבה תשלום תגמולי ביטוח, והסבה לה במעשיה ו/או במחדליה לנזקים נוספים.

לדברי התובעת, בחברת הביטוח נטען, בהתבסס על סמך השערה בלבד של השמאי מטעמה ותוך התעלמות מהממצאים בשטח, כי במקרה הנדון מדובר בטעות אנוש של עובדי חוות הלולים, וכי הפוליסה מחריגה נזקים כתוצאה מטעות אנוש.

ואולם, טוענת התובעת, כי מדובר באירוע ביטוחי הנובע מתקלה חשמלית גרידא, אירוע המכוסה בפוליסת הביטוח. בנוסף, לא יתכן שחברת הביטוח תחריג טעות אנוש אשר יכול ותתרחש בתום לב וברשלנות, שכן זוהי מהות פוליסת הביטוח, וחריג כאמור הוא בניגוד לתנאים הבסיסיים של חוק חוזה הביטוח, ומעקר מתוכן את מהותה של פוליסת הביטוח.

התובעת מבקשת עוד מבית המשפט להתיר לה לפצל סעדים לנוכח העובדה כי במקרה הנוכחי היקפם המלא והמדויק של נזקיה אינם ידועים לה, ונזקים נוספים עלולים להתגלות בעתיד.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*