חברת ניה סחר ומזון מבקשת להורות למשרד הבריאות לתת לה רישיון ייצור בלי להתנות אותו בהיתר בנייה למפעל

לטענת החברה, משרד הבריאות מפלה אותה מול עסקים הפועלים סמוך למפעלה במשך שנים רבות ואשר ניתן להם מעת לעת רישיון ייצור, בלי שהסדירו כלל את המצב התכנוני החל בעניינם, והם פועלים ללא היתר בנייה כדין

חברת ניה סחר ומזון מבקשת מבית המשפט המחוזי בנצרת להורות למשרד הבריאות לתת לה רישיון ייצור ולו לתקופה זמנית בת שנה. החברה מבקשת לייצר מוצרי מזון משקדים וקוקוס במפעל הממוקם בנחלה במושב מגן שאול, ולצורך כך עליה לקבל ממשרד הבריאות רישיון ייצור. אולם משרד הבריאות דחה את בקשתה להעניק לה רישיון ייצור בטענה לפיה טרם ניתן לה היתר בנייה להפעלת המפעל שהיא חפצה להפעיל במקום.

כל זאת, לטענת החברה, תוך הפלייתה אל מול עסקים הפועלים בסמוך למפעלה במשך שנים רבות ואשר ניתן להם מעת לעת רישיון ייצור, בלי שהסדירו כלל את המצב התכנוני החל בעניינם, והם פועלים ללא היתר בנייה כדין.

בעתירה נטען, כי סירובו של משרד הבריאות להעניק לעותרת רישיון ייצור ולמצער רישיון זמני, מבטא במובהק שרירות לב וחוסר סבירות קיצונית, תוך התעלמות מעובדות ונסיבות חשובות שהעותרת הביאה בפני משרד הבריאות ואשר יש בהן כדי להכריע את הכף לטובת מתן רישיון ייצור ולו לתקופה זמנית.

לדברי העותרת, משרד הבריאות הבהיר כי פעילותה במתכונת המבוקשת עומדת בתנאים הנוגעים לבריאות הציבור ללא כל סייג מבחינתו, וככל שהסוגיה התכנונית מטרידה אותו, הרי שמשרד הבריאות לא נתן את המשקל הראוי לכך שההליך התכנוני הנוגע למתן היתר בניה מצוי בישורת האחרונה, וישנו אופק תכנוני מובהק.

עוד נאמר בעתירה, כי לאור הצעת העותרת להעניק לה רישיון ייצור זמני בן שנה ונכונותה לחתום על כתב התחייבות, הרי שהחלטת משרד הבריאות לוקה בחוסר מידתיות וגם בשל כך היא פסולה. לדברי העותרת, עיכוב מתן רישיון הייצור יביא לחיסולה המוחלט עוד בטרם החלה לייצר את מוצריה לאחר שהשקיעה סכומי עתק בהקמת מפעלה. לפיכך, בדגש גם על הפגיעה הניכרת בחופש העיסוק של העותרת ולצד העובדה שהשקעותיה בסך מיליוני שקלים עלולות לרדת לטמיון, מתבקש בית המשפט להורות למשרד הבריאות לתת לעותרת רישיון ייצור ולמצער רישיון זמני שתוקפו למשך שנה.

תגובת משרד הבריאות תתפרסם כאשר תתקבל בעיתון.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*