המוצר התחזה לגבינה: ייצוגית נגד מרב-מזון בטענה להטעיה צרכנית

בבקשה נטען כי החברה מציגה מוצר הנמכר לצרכני הקצה כ"גבינה" לכל דבר ועניין, כאשר אין המוצר מהווה גבינה ואף אסור לכנותו גבינה בשום אופן. המוצר מוצג במקרר הגבינות לצד גבינות אמיתיות ובכלל זה גבינות בולגריות אמיתיות, כאשר הוא אף מוצג ספציפית בשלט שעל המדף כ"גבינה בולגרית"

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 500 אלף שקל הוגשה לבית משפט השלום בחיפה כנגד חברת מרב-מזון מחיפה, המפעילה רשת של כ-20 סניפי מרכולים בפריסה ארצית, בטענה להטעיה צרכנית.

בבקשה נטען כי החברה מציגה מוצר הנמכר לצרכני הקצה כ”גבינה” לכל דבר ועניין, כאשר אין המוצר מהווה גבינה ואף אסור לכנותו גבינה בשום אופן. לדברי המבקשת, דקלה פרוי, המוצר נשוא ענייננו מוצג במקרר הגבינות לצד גבינות אמיתיות ובכלל זה גבינות בולגריות אמיתיות, כאשר הוא אף מוצג ספציפית בשלט שעל המדף כ”גבינה בולגרית”.

המבקשת מציינת, כי באחת הפעמים בהן ערכה קניות באחד מסניפי חברת מרב-מזון היא ביקשה לרכוש גבינה בולגרית, וכי המוצר נשוא ענייננו הוצג במקרר הגבינות כאשר מתחתיו השלט: גבינה בולגרית קוביות, וכי היא רכשה את המוצר בהסתמך על המצג לפיו מדובר ב”גבינה” לכל דבר ועניין.

אולם בדיעבד הסתבר לה, כי אין המדובר בגבינה כלל וכלל אלא במוצר נחות ב”תחפושת” של גבינה, אשר נרקח באופן מלאכותי וזול על ידי ערבוב רכיבים רבים ובהם שומן / שמן צמחי (ממנו עשוי המוצר עצמו ללא קשר לנוזל שבאריזה).

בבקשה נטען, כי אין ספק שהצרכנים הוטעו מעצם הצגת המוצר כ”גבינה בולגרית” מן הטעם הפשוט לפיו מוצר לא יכול להיקרא גבינה, אלא אם הוא מיוצר מהרכיבים המותרים בתקן ובדין ובתהליך המצוין בתקן ובדין. כך, אם מוצר עשוי בין היתר משומן / שמן צמחי, הוא אינו גבינה ואין לכנותו כך.

לא בכדי, נאמר בבקשה, יבואנית ו/או משווקת המוצר עצמה לא מעזה לכנות את המוצר “גבינה” עת מאריזתו נעדרת המילה “גבינה”.

המבקשת מעריכה את מספר הרכישות של המוצר נשוא בקשתה בסניפי חברת מרב-מזון בכ-5,000, את מספר הצרכנים שנפגעו ממעשה ההטעיה בכ-10,000 איש, את הנזק הממוני בסכום מחצית עלותו הקמעונאית של המוצר (כ-7 שקל) ואליו מתווסף הנזק הבלתי ממוני המוערך בסך של 93 שקל כפול מספר הצרכנים (כ-5,000), ובסך הכול מעריכה המבקשת את הנזק המצרפי שנגרם לצרכנים בסכום של 500 אלף שקל.

את תגובת החברה לא ניתן היה להשיג.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*