הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור פשרה בייצוגית נגד יקבי סגל בטענה להוספת סוכרוז ליין ולתירוש

בהסכם הפשרה נקבע כי יקבי סגל מתחייבת לסמן את היין לקידוש מתוצרתה בהתאם להוראות התקן הישראלי: "יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן". עוד מתחייבת החברה לא להוסיף סוכרוז לתירוש מתוצרתה, וכי ככל שתבחר להוסיף בעתיד, תעשה זאת בהתאם לדינים המחייבים

בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה הייצוגית שהוגשה כנגד יקבי סגל (חברת כרמי צבי אחים סגל מחולדה) הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב. במוקד הבקשה, שהיקפה המצרפי המוערך עמד על כ-120 מיליון שקל ואשר הוגשה בחודש ספטמבר 2017 – עמדה טענה להתנהלות פסולה בכל הנוגע לייצור ושיווק המוצרים: “תירוש מיץ ענבים טבעי” ו”יין אדום מתוק”, באופן המטעה ופוגע בציבור הצרכנים.

המבקשת אורלי בהט טענה כי יקבי סגל מוסיפה למיץ הענבים תוספת חיצונית של סוכר לבן (סוכרוז) באופן הסותר את מצגיה, לפיהם מדובר במוצר שהינו 100% טבעי, וככזה המיוצר ממיץ ענבים בלבד, מטעה את הציבור, ועומד בניגוד גמור להוראות הדין והתקינה.

עוד נטען בבקשה, כי יקבי סגל מוסיפה גם ליין האדום המתוק תוספת של סוכר לבן (סוכרוז) ואינה מציינת על גבי התווית המודבקת על הבקבוק את דבר הוספת הסוכר, תוך שהיא מכנה את היין בשם: “יין מתוק”, בעוד שלאמיתו של דבר מדובר ביין ממותק. בנוסף מוסיפה יקבי סגל ליין המתוק חומצה ציטרית בשיעור החורג באופן משמעותי מהשיעור המותר בדין.

בין הצדדים התקיים הליך גישור, בעקבותיו הם קיימו דין ודברים ביניהם בסיומו הגיעו לידי הסכם פשרה. בהסכם נקבע כי יקבי סגל מתחייבת לסמן את היין לקידוש מתוצרתה בהתאם להוראות התקן הישראלי: “יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן”. עוד מתחייבת יקבי סגל כי היא אינה מוסיפה סוכרוז לתירוש מתוצרתה, וכי ככל שתבחר להוסיף בעתיד, תעשה זאת בהתאם לדינים המחייבים.

עוד נקבע במסגרת הסכם הפשרה, כי יקבי סגל תעניק במהלך תקופה של שנתיים הנחות ללקוחותיה בגין רכישת יינות ומיצי ענבים מתוצרתה ו/או מתוצרת חברות קשורות בסכום כולל של 1.2 מיליון שקל. זאת באופן שצרכני המוצרים יזכו בסך הכול להנחות אפקטיביות בשיעור של 15% לפחות עבור רכישת המוצרים כאמור.

סך שיעור ההנחות יחושב בהשוואה למחיר הממוצע שבו נמכרו המוצרים בתקופה של שלושה חודשים טרם ביצע ההנחות. ככל שיתברר כי סך שיעור ההנחות לא ניתן במלואו במהלך התקופה לביצוע ההנחות, אזי יוענקו ללקוחות הנחות נוספות לאחר התקופה לביצוע ההנחות, מעבר לשווי ההטבה הכולל שניתן להם, עד אשר סך שיעור ההנחות יינתן במלואו לצרכנים.

יקבי סגל תשלם למבקשת המייצגת גמול בסך 25 אלף שקל ולבא כוחה עו”ד איתן חיימוביץ ישולם שכר טרחה בסך 216,545 שקל.

התייחסות היקב לא התקבלה עד כה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*