יקב מוני. צילום מסך
לחם חוק

תאגיד המים מי שמש נתבע לפצות חקלאי בטענה לנזק לגידולים בשל זיהום במערכת ההשקיה

10 במאי 2018

לדברי התובע, בהתאם לבדיקותיו התברר לו כי הנזקים לגידוליו נגרמו בשל אספקת מים באיכות ירודה שהכילו חרצפים או מוצקים או רכיבים מזיקים אחרים, אשר גרמו בין היתר לסתימה של מערכת ההשקיה והטפטוף, וכתוצאה מכך לפגיעה בגידוליו וכן לנזק למערכת ההשקיה, ובכלל זה סתימת מסננים ופגיעה בשלוחות הטפטוף