המשאיות של מעדני מיקי, צילום: יח"צ
לחם חוק

בעקבות שריפה במפעל מעדני מיקי – חברות ביטוח תובעות את כיבוי אש עקב שיהוי לא סביר

8 בנובמבר 2017

כתוצאה מהשריפה, נטען בתביעה, נגרמו נזקים כבדים למבנה המפעל, לתכולה ולציוד של מעדני מיקי, כמו גם אובדן רווחים כבד, ואילו פעלה רשות הכבאות באופן מקצועי וסביר, היו נזקי האירוע מצטמצמים לנזק נקודתי ומוגבל בהיקפו